Advertise Image

BMW i kody błędów (e46, e60, e90, itd.)

BMW kody błędów (e46, e60, e90, itd.) – Lista po polskuKody błędów w samochodach marki BMW są oznaczeniami numerycznymi lub alfanumerycznymi, które wskazują na konkretne problemy, awarie lub nieprawidłowości w różnych systemach pojazdu. Służą one jako narzędzie diagnostyczne, które umożliwia mechanikom i serwisantom identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych.

Do czego służą kody błędów?

Kody diagnostyczne w samochodach marki BMW są generowane przez różne systemy, takie jak silnik, układ hamulcowy, układ chłodzenia, układ elektryczny oraz systemy kontroli emisji spalin. Każdy kod błędu jest przypisany do konkretnej awarii lub nieprawidłowości, co ułatwia identyfikację problemu i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.

Podczas diagnostyki samochodu BMW, kod błędu jest odczytywany przy użyciu specjalistycznego skanera lub narzędzia diagnostycznego. Mechanik lub serwisant może następnie zinterpretować odczytane kody błędów i podjąć odpowiednie kroki naprawcze. Często wymaga to dodatkowych testów, inspekcji komponentów lub konieczności wymiany uszkodzonych części.

Kody błędów w samochodach są niezwykle istotnym narzędziem diagnostycznym, które pomaga szybko i precyzyjnie zlokalizować przyczynę problemu. Dzięki nim mechanicy i serwisanci mogą skutecznie naprawiać samochody, przywracając ich pełną sprawność i zapewniając bezpieczną jazdę.

Kody błędów w BMW (e46, e60, e90, itd.) – długa lista po polsku

Poniżej znajdują się kody błędów przetłumaczone na język polski dla BMW (x5, e60, e39, e90, e46, e34, e38, e46, e32 i innych modeli). Ponieważ producenci stale zmieniają (dodają, usuwają) niektóre błędy, lista w przyszłości może okazać się niekompletna.

Kod błędy ma pięć cyfr

Pierwsza pozycja:

P – oznacza kody układu napędowego (powertrain)

B – oznacza kody nadwozia (body)

C – oznacza kody podwozia (chassis)

Druga pozycja:

0 – wspólny dla kodu OBD-II

1 – kod producenta

Trzecia pozycja to rodzaj usterki:

1 – układ paliwowy lub zasilania powietrzem

2 – układ paliwowy lub zasilania powietrzem

3 – układ zapłonowy

4 – sterowanie pomocnicze

5 – bieg jałowy

6 – ECU lub jego obwód

7 – skrzynia biegów

8 – skrzynia biegów

Samochód/Kod błędu/Wartość błędu

Kod błędu Opis błędu
BMW P 113 F Czujnik temperatury płynu chłodzącego 1 – usterka obwodu
BMW P 1173 Czujnik ciśnienia atmosferycznego – uczenie adaptacyjne
BMW P 1381 Autotest ECM silnika – usterka układu kontroli spalania stukowego Bank 1
BMW P 1412 Pompa powietrza wydechowego/solenoid – usterka mechaniczna
BMW P 1702 Elektroniczna jednostka sterująca skrzyni biegów – włączony tryb awaryjny ( limp home )
BMW P 172 D Moduł sterujący elektronicznej skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 159 A Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego bank 2 – praca awaryjna
BMW P 3002 Ciśnienie szyny paliwowej, zarządzanie paliwem – zbyt niskie ciśnienie
BMW P 3100 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 1
BMW U1021SCP Brak reakcji stanu sprzęgła klimatyzacji (A/C)
BMW U 1153 Bank 2 siłownika przepustnicy – błąd pamięci wewnętrznej żądania sterowania
BMW F33 Zawór wtryskiwacza – cylinder 4
BMW P0602 Błąd programowania modułu sterującego
BMW P 0302 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 2
BMW P 1092 Bilans paliwa przed katalizatorem, bank 1 – nieprawidłowa wartość
BMW P 111 E Czujnik temperatury powietrza dolotowego 1, rząd 1 – nieprawidłowa temperatura maksymalna
BMW P 130 A Błąd rozrządu czujnika położenia wałka rozrządu B Bank 1
BMW P 1355 Przerwa zapłonu z odcięciem paliwa – cylinder 7
BMW P 1639 Sterowanie przepustnicą – stała przepustnica zablokowana Bank 1
BMW P 1696 Przekaźnik systemu zarządzania silnikiem, obwód sterujący – wejście niskie
BMW P1537 Usterka układu sterowania przepustnicą kolektora dolotowego (IMRC) (Bank nr 1 zablokowany w pozycji otwartej)
BMW P 156 E Wejście linii danych korpusu przepustnicy Bank 1 – stan wysoki
BMW P 1803 Cewka zmiany biegów C – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 1865 Wybór biegu, 6-5 – usterka
BMW P 3231 Monitorowanie jednostki sterującej – wiarygodność odpowiedzi na błąd
BMW U 1113 Jednostka sterująca skrzyni biegów SMT – sterowanie żądaniem, sygnał redukcji momentu obrotowego – suma kontrolna
BMW P 0412 Usterka zaworu zasilania powietrzem wtórnym „A”
BMW P 0471 Sygnał czujnika ciśnienia spalin poza zakresem
BMW P 0267 Wtryskiwacz cylindra nr 3 – zwarcie do masy
BMW P 103 E Siłownik zmiennych faz rozrządu, wydech, rząd 1 – stan przegrzania
BMW F 78 Czujnik temperatury płynu chłodzącego
BMW P 1229 Czujnik położenia silnika przepustnicy – błąd adaptacji
BMW P 1255 Zbyt niskie ciśnienie powietrza w kolektorze dolotowym
BMW P 1319 Czujnik położenia wałka rozrządu B, rząd 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0163 Niski poziom wyjściowy sondy lambda 3 (Bank 2)
BMW P 1509 Siłownik kontroli prędkości biegu jałowego – usterka
BMW P 1543 Czujnik położenia przepustnicy 1 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 1796 Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1818 Dźwignia zmiany biegów/wyboru 0 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 3156 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 3 – wysokie wejście
BMW P 3189 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – sygnał magistrali CAN nie został odebrany na czas
BMW P 0359 Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego cewki zapłonowej „I”
BMW F2 Siłownik biegu jałowego – uzwojenie zamykające
BMW P0753 Elektryczny elektromagnes zmiany biegów A
BMW P 100 A Zbyt niskie ciśnienie paliwa, bank 2
BMW P 1049 Obwód sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – zwarcie obwodu
BMW P 11 A 3 Czujnik położenia przepustnicy Bank 2 – wysokie wejście
BMW P 0120 Usterka czujnika położenia przepustnicy „A”
BMW P 1606 Błąd pamięci ECM – usterka wewnętrzna
BMW P 1441 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa – obwód otwarty
BMW P 1462 Jednostka sterująca podgrzewaniem katalizatora – błąd pamięci EEPROM
BMW P 1750 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego 2 – zakres/wydajność
BMW P 0190 Usterka obwodu czujnika ciśnienia szyny paliwowej
BMW P 3120 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – obwód otwarty
BMW P 3136 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 10 – obwód otwarty
BMW P 0321 Sygnał rozdzielacza zapłonu poza zakresem
BMW U 115 F ECU silnika – żądanie sterowania, błąd sumy kontrolnej
BMW P0717 Brak sygnału w obwodzie czujnika prędkości wejściowej/turbiny
BMW P0763 Elektryczny elektromagnes zmiany biegów C
BMW P 1017 Niemożliwy sygnał banku 1 układu zmiennych faz rozrządu
BMW P 1056 Silnik zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – Niskie napięcie zasilania
BMW P 1209 Pompa próżniowa wspomagania hamulców – sygnał niemożliwy
BMW P 0136 Uszkodzona sonda lambda 2 (Bank 1)
BMW P 1615 ECM, awaria procesora – uszkodzona magistrala SPI
BMW P 0150 Uszkodzona sonda lambda 1 (Bank 2)
BMW P 1473 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa – niemożliwy sygnał
BMW P 175 C Wybór biegu, 2-4 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0201 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 1
BMW P 0213 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 1 zimnego rozruchu
BMW P 3141 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 11 – niski sygnał wejściowy
BMW P 0333 Wysoki sygnał czujnika spalania stukowego nr 2
BMW U 1174 Jednostka sterująca zmiennych faz rozrządu – monitorowanie żądania, autotest / błąd sumy kontrolnej
BMW P0728 Obwód wejściowy prędkości silnika – przerywany
BMW P0774 Cewka zmiany biegów E – przerywany
BMW P 114 D Bilans paliwa za katalizatorem, rząd 2 – nieprawidłowa wartość
BMW P 1185 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – brak odpowiedzi
BMW P 138 C Cewka zapłonowa 8 – błąd prądu jonizacji
BMW P 1423 Układ zasilania powietrzem wylotowym, rząd 1 – niewystarczający przepływ
BMW P 170 D Zawór elektromagnetyczny kontroli ciśnienia oleju przekładniowego D – usterka
BMW P 1738 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego C – usterka obwodu
BMW P 3013 Zbyt wysoka wartość adaptacyjna podgrzewanej sondy lambda 1, bank 2
BMW P 310 B Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 1 – usterka obwodu
BMW P 0236 Sygnał z czujnika turbiny „A” jest poza zakresem
BMW F54 Napięcie zasilania jednostki sterującej z przekaźnika głównego
BMW P0650 Wadliwe działanie lampki kontrolnej (MIL) obwodu sterującego
BMW P 10 A 8 Wtryskiwacze, bank 2 – błąd inicjalizacji
BMW P 1129 Czujnik poziomu oleju silnikowego – niski poziom oleju
BMW P 1362 Przerwa zapłonu podczas rozruchu – cylinder 11
BMW P 1399 Jednostka wykrywania przerw zapłonu (efekt jonowy) Bank 2 – usterka wewnętrzna
BMW P 164 B Przekaźnik systemu zarządzania silnikiem – zbyt wysokie napięcie
BMW P 16 A 6 Autotest ECU silnika – monitorowanie tempomatu
BMW P 157 D Niski poziom sygnału wejściowego linii danych korpusu przepustnicy Bank 2
BMW P 1876 Dźwignia zmiany biegów/wyboru 3 – wejście wysokie
BMW P 3023 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 – błąd komunikacji
BMW P 323 D Monitorowanie jednostki sterującej – prawdopodobieństwo zużycia powietrza
BMW U 1137 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego, bank 1 – monitorowanie żądania, autotest
BMW P 0430 Wydajność układu katalizatora B2 jest poniżej dopuszczalnego progu
BMW P 0501 Sygnał czujnika prędkości pojazdu poza zakresem
BMW P 0278 Wtryskiwacz cylindra nr 6 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 0106 Sygnał wyjściowy czujnika ciśnienia powietrza poza zakresem
BMW P 1107 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym – niski sygnał na biegu jałowym
BMW P1284 Niski sygnał obwodu sterującego solenoidu przełączającego zaworów wtryskowych wspomaganych powietrzem Bank 1
BMW P 1334 Czujnik spalania stukowego 5 – niski sygnał wejściowy
BMW P 0177 Sygnał czujnika CHx (skład paliwa) jest poza zakresem
BMW P 1675 Siłownik przepustnicy, kontrola wstępna – wymagana adaptacja
BMW P 151 F Magistrala danych CAN, czujnik prędkości pojazdu – opóźnienie odpowiedzi
BMW P 1550 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego – usterka
BMW P 17 E 9 Wybór biegu, 4-5 – kontrola przełożenia skrzyni biegów
BMW P 1835 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego E – sygnał wysoki
BMW P 3161 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – niski sygnał wejściowy
BMW P 3202 Jednostka sterująca skrzyni biegów, magistrala danych CAN – usterka wewnętrzna
BMW P0377 TIMING REF (HRS) B ZA DUŻO IMPULSÓW
BMW P 0445 Zawór upustowy EVAP zawsze zamknięty
BMW F3 Zawór(y) wtryskiwacza
BMW P 0289 Wtryskiwacz cylindra nr 10 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 107 C Układ zmiennych faz rozrządu – zabezpieczenie przed przeciążeniem – stan przegrzania
BMW P 1114 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 – powolna zmiana biegów
BMW P 1300 Błąd rozrządu czujnika położenia wałka rozrządu A Bank 1
BMW P 1345 Przerwa zapłonu z odcięciem paliwa – cylinder 2
BMW P 162 D Sterowanie przepustnicą – stała przepustnica zablokowana Bank 2
BMW P 1687 Elektroniczny układ sterowania przepustnicą, poziom sterowania 2/3 – błąd diagnostyczny czujnika położenia silnika przepustnicy
BMW P 152 B Czujnik prędkości pojazdu – prędkość pojazdu zbyt niska w porównaniu z wartością odniesienia
BMW P 1560 Przerwa w obwodzie siłownika zmiennych faz rozrządu B Bank 1
BMW P 17 F 4 Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej B/E – Kontrola przełożenia skrzyni biegów
BMW P 1852 Czujnik położenia dźwigni zmiany biegów – niemożliwy sygnał
BMW P 316 C Czujnik temperatury płynu chłodzącego, wylot chłodnicy – sygnał niemożliwy
BMW P 321 E Czujnik ciśnienia atmosferycznego – nieprawidłowa wartość ciśnienia maksymalnego
BMW P 0401 Niewydolność układu recyrkulacji spalin
BMW P 0461 Sygnał czujnika poziomu paliwa poza zakresem
BMW P 0257 Sygnał pompy wtryskowej turbiny „B” poza zakresem
BMW P 102 C Bank 1 zmiennych faz rozrządu – błąd diagnostyczny
BMW P 1063 Układ zmiennych faz rozrządu (VVT), bank 1 – tryb awaryjny (limp-home) – nieprawidłowy sygnał z czujnika przepływu powietrza
BMW P 121 C Czujnik NOx, bank 1 – usterka obwodu
BMW P 1239 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym 2 – zbyt niski poziom sygnału, gdy silnik nie pracuje
BMW P 1620 Wysoki stan obwodu sterującego termostatu płynu chłodzącego
BMW P 0161 Uszkodzona grzałka sondy lambda 2 (Bank 2)
BMW P 1497 Nieszczelność układu dolotowego
BMW P 1767 Magistrala danych CAN, czujnik prędkości koła, oś tylna – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1785 CVT, silnik przełożenia skrzyni biegów – usterka obwodu
BMW P 0224 Przerywany poziom sygnału czujnika położenia przepustnicy „B”
BMW P 314 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 9
BMW P 3179 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 11 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0344 Poziom sygnału czujnika wałka rozrządu w trybie przerywanym
BMW P0743 Obwód elektryczny sprzęgła przekładni hydrokinetycznej
BMW P0790 Usterka obwodu przełącznika trybu normalnego/wydajnościowego
BMW P 115 A Czujnik przepływu powietrza A (MAF)/(VAF) – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1197 Czujnik różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym Bank 1 – wysokie wejście
BMW P 1434 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa
BMW P 1451 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa – niski sygnał sterowania zaworu elektromagnetycznego
BMW P 1718 Czujnik temperatury płynu automatycznej skrzyni biegów A – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1746 Moduł sterujący skrzyni biegów – usterka obwodu wyjściowego
BMW P 1773 Magistrala danych CAN – elektroniczna jednostka sterująca ABS – nieprawidłowy sygnał
BMW P 3116 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – obwód otwarty
BMW P 312 C Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – obwód otwarty
BMW P 0247 Usterka elektromagnesu zaworu wydechowego turbiny „B”
BMW P 0562 Niskie napięcie zasilania układu
BMW P0707 Niski poziom sygnału wejściowego obwodu czujnika zakresu skrzyni biegów
BMW P 1134 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1168 Bilans paliwa za katalizatorem, rząd 1 – nieprawidłowa wartość
BMW P 1370 Sygnał jonowy Bank 1 – obwód sterujący – wejście niskie
BMW P 1407 Poziom paliwa – nieprawidłowy sygnał
BMW P 16 B 7 Autotest ECU silnika – monitorowanie blokady sprzęgła przekładni hydrokinetycznej
BMW P 1722 Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 158 E Zbyt niskie obroty silnika na biegu jałowym (Bank 2) po rozruchu zimnego silnika
BMW P 1891 Napięcie systemowe (sieć pokładowa) – wysokie
BMW P 3034 Zbyt niski sygnał podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 1
BMW P 3254 Zawór elektromagnetyczny akumulatora parowania Bank 2 – niski sygnał wejściowy
BMW U 1149 Wielofunkcyjna jednostka sterująca – monitorowanie żądania, autotest
BMW P0530A/C Usterka obwodu czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego
BMW P0573 Wysoki stan obwodu przełącznika A tempomatu/hamulca
BMW P0718 Przerwa w obwodzie czujnika prędkości wlotowej/turbiny
BMW P0764 Cewka zmiany biegów C Przerywany
BMW P 1140 Komunikacja między czujnikiem masy powietrza/czujnikiem położenia przepustnicy – Prawdopodobieństwo
BMW P 1174 Bilans paliwa Bank 1 Zakres/wydajność
BMW P 1382 Autotest ECU silnika – usterka układu kontroli spalania stukowego Bank 1
BMW P 1413 Przekaźnik pompy powietrza wydechowego – niski obwód
BMW P1703 Przełącznik włączania/wyłączania hamulca (BOO) poza zakresem autotestu
BMW P 172 E Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 159 B Bank 2 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego – błąd diagnostyczny
BMW P 3003 Ciśnienie szyny paliwowej, zarządzanie paliwem – zbyt wysokie ciśnienie
BMW P 3101 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 1 – niskie wejście
BMW U1039 SCP wskazujący brak lub nieprawidłowy sygnał prędkości pojazdu
BMW U 1154 Elektroniczna jednostka sterująca skrzyni biegów – brak komunikacji
BMW F36 Zawór kontroli parowania paliwa (EVAP)
BMW P 0603 Błąd zewnętrznej pamięci RAM
BMW P 0303 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 3
BMW P 1093 Bilans paliwa przed katalizatorem, bank 2 – nieprawidłowa wartość
BMW P 111 F Czujnik temperatury powietrza dolotowego 1, bank 1 – nieprawidłowa wartość temperatury minimalnej
BMW P 1310 Cylinder 10 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1356 Przerwa zapłonu podczas uruchamiania – cylinder 8
BMW P 163 A Zbyt niska temperatura wewnętrzna elektronicznej jednostki sterującej silnika
BMW P 1697 Przekaźnik układu sterowania silnikiem, obwód sterujący – wysokie wejście
BMW P 156 F Obwód otwarty zespołu przepustnicy 1
BMW P 1806 Cewka zmiany biegów A lub B – zablokowana w pozycji otwartej
BMW P 1866 Przełącznik biegów/wybór 2 – wejście wysokie
BMW P 3232 Monitorowanie jednostki sterującej – wiarygodność rozrządu zapłonu
BMW U 1121 Tryb zarządzania energią – napięcie akumulatora, brak komunikacji
BMW P 0413 Zawór zasilania powietrzem wtórnym „A” zawsze otwarty
BMW P 0472 Niski sygnał czujnika ciśnienia spalin
BMW P 0268 Wtryskiwacz cylindra nr 3 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 103 F Siłownik zmiennych faz rozrządu, wydech, rząd 2 – stan przegrzania
BMW F8 Lampka kontrolna awarii (MIL) – tylko modele USA
BMW P 125 B Czujnik NOx, Bank 1 – Niski poziom wyjściowy grzałki
BMW P 1320 Wahania prędkości obrotowej koła zamachowego – adaptacja wykrywania przerw zapłonu – zakres
BMW P 0164 Wysoki poziom wyjściowy sondy lambda 3 (Bank 2)
BMW P 1510 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego – siłownik zablokowany
BMW P 1544 Czujnik położenia przepustnicy 1 – wejście wysokie
BMW P 1797 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd RAM
BMW P 1819 Dźwignia zmiany biegów 0 – niemożliwy sygnał
BMW P 3157 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 4 – zwarcie obwodu
BMW P 3190 Czujnik temperatury powietrza dolotowego Bank 2 – zakres/wydajność
BMW P 0360 Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego cewki zapłonowej ” J „
BMW F 200 Jednostka sterująca DME
BMW P 100 B Zbyt wysokie ciśnienie paliwa, bank 2
BMW P 104 A Siłownik zmiennych faz rozrządu – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 11 A 4 Czujnik położenia przepustnicy Bank 2 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0121 Wyjście sygnału czujnika położenia przepustnicy ” A ” poza zakresem
BMW P 1607 Magistrala danych CAN – wersja
BMW P 1442 Diagnostyka nieszczelności zbiornika paliwa – niski sygnał sterowania pompą
BMW P 1463 Czujnik temperatury akumulatora podgrzewanego katalizatora 1 – usterka obwodu
BMW P 1751 Elektrozawór sterujący ciśnieniem oleju przekładniowego 2 – obwód otwarty
BMW P 0191 Sygnał czujnika ciśnienia szyny paliwowej poza zakresem
BMW P 3121 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – niski sygnał wejściowy
BMW P 3137 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 10 – niski sygnał wejściowy
BMW P 0322 Brak sygnału rozdzielacza zapłonu
BMW U 1163 Elektroniczna jednostka sterująca silnika – żądanie kontroli, autotest
BMW F31 Zawór wtryskiwacza – cylinder 5
BMW P 1019 Obwód czujnika zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 wysoki
BMW P 1057 Silnik nastawnika zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – usterka obwodu napięcia zasilania
BMW P 120 A Zawór wentylacji skrzyni korbowej – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 0137 Niski poziom wyjściowy sondy lambda 2 (Bank 1)
BMW P 1616 Jednostka sterująca silnika, pamięć kodowania – błąd sumy kontrolnej
BMW P 0151 Niski sygnał sondy lambda 1 (Bank 2)
BMW P1474 Usterka głównego obwodu sterowania wentylatora
BMW P 175 D Wybór biegu, wejście 2-4 wysokie
BMW P 0202 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 2
BMW P 0214 Usterka obwodu sterującego wtryskiwacza nr 2 zimnego rozruchu
BMW P 3142 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 11 – wejście wysokie
BMW P 0334 Przerywany poziom sygnału czujnika spalania stukowego nr 2
BMW U1176 Brak opisu
BMW P0730 Nieprawidłowe przełożenie skrzyni biegów
BMW P0780 Usterka zmiany biegów
BMW P1150 Podgrzewana sonda lambda 2, bank 2 – zbyt niski sygnał
BMW P 1186 Podgrzewana sonda lambda 2, bank 1 – usterka obwodu nagrzewnicy
BMW P 1390 Sygnał jonizacji – niskie napięcie
BMW P 1424 Czujnik przepływu powietrza (MAF)/( VAF) – wysoki przepływ powietrza
BMW P 170 E Zawór elektromagnetyczny sterowania ciśnieniem płynu przekładniowego E – usterka
BMW P 1739 Cewka sterująca ciśnieniem sprzęgła przemiennika momentu obrotowego – brak komunikacji
BMW P 3014 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 – nieprawidłowe napięcie
BMW P 310 C Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 1
BMW P 0237 Niski sygnał z czujnika turbiny ” A „
BMW F55 Stopień wyjściowy zapłonu
BMW P0654 Usterka obwodu wyjściowego obrotów silnika
BMW P 10 A 9 Wtryskiwacze, bank 2 obwód otwarty
BMW P 112 A Czujnik temperatury płynu chłodzącego 1 – nieprawidłowa maksymalna wartość temperatury
BMW P 1363 Przerwa zapłonu podczas rozruchu – cylinder 11
BMW P 139 C Czujnik położenia wału korbowego – nieprawidłowy sygnał
BMW P 164 C Czujnik położenia pedału przyspieszenia 1 – usterka obwodu
BMW P 16 A 7 Autotest ECU silnika – monitorowanie czujnika masy powietrza
BMW P 157 E Wysoki sygnał wejściowy linii danych banku 2 korpusu przepustnicy
BMW P 1881 Wejście wyboru biegu 1-2 – stan wysoki
BMW P 3024 Błąd inicjalizacji podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 1
BMW P 323 F Monitorowanie jednostki sterującej – wartość przepływu powietrza/lambda, korelacja sygnałów
BMW U 1138 Bank 1 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego – błąd pamięci wewnętrznej żądania sterowania
BMW P 0431 Wydajność grzewcza katalizatorów B3 jest poniżej dopuszczalnego progu
BMW P 0502 Niski sygnał czujnika prędkości pojazdu
BMW P 0279 Wtryskiwacz cylindra nr 7 – zwarcie do masy
BMW P 0107 Niski sygnał wyjściowy czujnika ciśnienia powietrza
BMW P 1108 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym – zbyt niski sygnał przy niskiej prędkości i pełnym obciążeniu
BMW P1285 Wykryto zbyt wysoką temperaturę głowicy cylindrów
BMW P 1335 Czujnik spalania stukowego 5 – wysokie wejście
BMW P 0178 Niski sygnał czujnika CHx (skład paliwa)
BMW P 1679 Poziom elektronicznego sterowania przepustnicą 2/3 – wykryto niski moment obrotowy silnika
BMW P 1520 Sterowanie położeniem wałka rozrządu zaworów wydechowych, położenie krańcowe – wiarygodność
BMW P 1551 Elektroniczna jednostka sterująca silnika – usterka wewnętrzna, czas oczekiwania
BMW P 17 EA Wybór biegu, 5-6 – kontrola przełożenia
BMW P 1836 Sprzęgło przemiennika momentu obrotowego – sygnał wysoki
BMW P 3162 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 3203 Magistrala danych CAN – usterka
BMW P0378 TIMING REF (HRS) B IMPULSY PRZERYWANE
BMW P 0446 Kontrola usterki. zawór powietrza odzysku oparów
BMW P0531A/C Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego Zakres/wydajność
BMW P0574 Usterka związana z tempomatem
BMW P 0290 Wtryskiwacz cylindra nr 10 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 1083 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 Zakres/Działanie
BMW P 1115 Czujnik temperatury powietrza otoczenia – usterka obwodu
BMW P 1301 Cylinder 1 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1346 Przerwa zapłonu podczas rozruchu – cylinder 3
BMW P 1630 Obwód sterowania przepustnicą Bank 2 – usterka obwodu
BMW P 1688 Kontrola kontroli trakcji – obliczanie zużycia powietrza
BMW P 152 C Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego, rząd 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1561 Zbyt niskie obroty po rozruchu zimnego silnika na biegu jałowym (Bank 1)
BMW P 17 F 5 Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej C/E – kontrola przełożenia
BMW P 1856 Wysoki sygnał czujnika ciśnienia płynu przekładniowego
BMW P 3170 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 8 – niski sygnał wejściowy
BMW P 321 F Czujnik ciśnienia atmosferycznego – nieprawidłowa wartość ciśnienia minimalnego
BMW P 0402 Nadmiarowość układu recyrkulacji spalin (EG)
BMW P 0462 Sygnał czujnika niskiego poziomu paliwa
BMW P 0258 Pompa wtryskowa turbiny ” B ” Niski sygnał
BMW P 102 D Siłownik zmiennych faz rozrządu – usterka mechaniczna
BMW P 1064 Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) – porównanie położenia referencyjnego/końcowego
BMW P 1220 Usterka obwodu 2 czujnika położenia przepustnicy
BMW P 1240 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym 2 – niski sygnał na biegu jałowym
BMW P 1621 Błąd pamięci O
BMW P 1444 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa – obwód otwarty
BMW P 1500 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego – siłownik zablokowany w pozycji otwartej
BMW P1538 Nieprawidłowe działanie układu kontroli kanału ssącego kolektora dolotowego (IMRC) (Bank nr 2 zablokowany w pozycji otwartej)
BMW P 1768 Magistrala danych CAN, czujnik położenia pedału przyspieszenia – błąd przekroczenia limitu czasu
BMW P 1786 CVT, silnik zmiany biegów – zakres/wydajność
BMW P 314 D Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 10 – zwarcie obwodu/wysoki sygnał wejściowy
BMW P 3180 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 11 – wysokie wejście
BMW P 0350 Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego cewki zapłonowej
BMW P0744 Przerwa w obwodzie sprzęgła przemiennika momentu obrotowego
BMW P0801 Usterka obwodu sterowania blokadą biegu wstecznego
BMW P 115 B Czujnik przepływu powietrza A (MAF) / (VAF) – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1198 Czujnik różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym Bank 1 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 122 E Czujnik NOx, bank 1 – obwód otwarty
BMW P 1436 Silnik pompy sterującej wyciekiem paliwa – obwód otwarty
BMW P 1452 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa – wysoki sygnał sterujący zaworu elektromagnetycznego
BMW P 1747 Monitorowanie magistrali danych CAN – brak komunikacji
BMW P 1774 Magistrala danych CAN, czujnik prędkości lewego tylnego koła – brak sygnału
BMW P 3117 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – niski sygnał wejściowy
BMW P 312 D Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – zwarcie obwodu/wysoki sygnał wejściowy
BMW U 1156 Jednostka sterująca skrzyni biegów – żądanie sterowania 2, autotest
BMW P 0563 Wysokie napięcie zasilania układu
BMW P0708 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów – wysokie napięcie wejściowe
BMW P0754 Cewka zmiany biegów A – przerywana
BMW P 1135 Niskie napięcie podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 1
BMW P 1169 Zbyt wysoki sygnał podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 2
BMW P 1371 Sygnał jonowy Bank 1 – Obwód sterujący – Wysokie wejście
BMW P 1408 Poziom paliwa – nieprawidłowy sygnał
BMW P 16 B 8 Autotest ECU silnika – monitorowanie blokady sprzęgła przekładni hydrokinetycznej
BMW P 1723 Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 158 F Zbyt wysokie obroty na biegu jałowym Bank 2 po rozruchu zimnego silnika
BMW P 1892 Napięcie systemowe (sieć pokładowa) – niskie
BMW P 3035 Zbyt niski sygnał podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 2
BMW P 3258 Elektroniczna jednostka sterująca silnika – błąd wewnętrzny
BMW U 114 A Zarządzanie momentem obrotowym 1 – monitorowanie żądania, autotest
BMW U 1164 ECU silnika – kontrola żądań, błąd sumy kontrolnej
BMW P0719 Niski stan obwodu konwertera momentu obrotowego/przełącznika hamulca B
BMW P0765 Usterka cewki zmiany biegów D
BMW P 1141 Czujnik położenia przepustnicy 2/czujnik przepływu powietrza (MAF) – wiarygodność
BMW P 1175 Bank 2 bilansu paliwa – zakres/wydajność
BMW P 1383 Obwód zapłonu – usterka
BMW P 1414 Wysoki sygnał przekaźnika pompy powietrza wydechowego
BMW P 1704 Usterka obwodu A czujnika temperatury płynu przekładniowego
BMW P 172 F Elektroniczna jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 159 C Błąd adaptacji banku 2 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego
BMW P 3004 Ciśnienie szyny paliwowej, zarządzanie paliwem – przekroczone ciśnienie maksymalne
BMW P 1464 Czujnik temperatury akumulatora podgrzewanego katalizatora 2 – usterka obwodu
BMW P 1752 Elektrozawór sterujący ciśnieniem oleju przekładniowego 2 – zwarcie obwodu
BMW P 0192 Sygnał czujnika niskiego ciśnienia paliwa w szynie paliwowej
BMW P 3122 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – wysokie wejście
BMW P 3138 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 10 – wejście wysokie
BMW P 0323 Przerywany sygnał rozdzielacza zapłonu
BMW P0379 TIMING REF (HRS) B BRAK IMPULSÓW
BMW P 0447 Zawór powietrza wyparnego zawsze otwarty
BMW P 0248 Sygnał elektromagnetyczny przepustnicy spalin turbiny ” B ” poza zakresem dodawania
BMW P 101 A Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – uczenie adaptacyjne – pozycje niezapisane
BMW P 1058 Silnik zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2 – wysokie napięcie zasilania
BMW P 120 B Zawór wentylacji skrzyni korbowej – niski sygnał wejściowy
BMW P 0138 Wysokie napięcie wyjściowe sondy lambda 2 (Bank 1)
BMW P 1617 ECM, sterownik – usterka
BMW P 0152 Wysoki sygnał sondy lambda 1 (Bank 2)
BMW P 1475 Układ emisji par paliwa – usterka
BMW P 175 E Niski poziom wejścia wyboru biegów 2-4
BMW P 0203 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 3
BMW P 0215 Usterka elektromagnetycznego wyłącznika silnika
BMW P 3143 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 11 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0335 Błąd czujnika położenia wału korbowego ” A „
BMW U 1200 Jednostka sterująca skrzyni biegów – żądanie kontroli, błąd sumy kontrolnej
BMW P0731 Nieprawidłowe przełożenie biegu 1
BMW P07811-2 Usterka zmiany biegów
BMW P 1151 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1187 Podgrzewana sonda lambda 2, bank 2 – usterka obwodu grzałki
BMW P 1391 Sygnał jonizacji – wysokie napięcie
BMW P1425 Stopień mocy zaworu upustowego pochłaniacza (niski)
BMW P 170 F Zawór elektromagnetyczny sterowania ciśnieniem płynu przekładniowego F – usterka
BMW P 173 B Czujnik temperatury płynu chłodzącego – błąd magistrali danych CAN
BMW P 3015 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 – nieprawidłowe napięcie
BMW P 310 D Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – zwarcie obwodu/wysokie napięcie wejściowe
BMW P 0225 Usterka czujnika położenia przepustnicy ” C „
BMW P 0238 Wysoki poziom sygnału z czujnika turbiny ” A „
BMW F6 Zawór wtryskiwacza – stopień wyjściowy
BMW P0655 Usterka obwodu sterowania wyjściem lampki kontrolnej silnika
BMW P 10 AA Błąd rozładowania banku 2 wtryskiwaczy
BMW P 112 B Czujnik temperatury płynu chłodzącego 1 – nieprawidłowa wartość temperatury minimalnej
BMW P 1364 Przerwa zapłonu podczas rozruchu – cylinder 12
BMW P 139 D Odniesienie synchronizacji faz, sygnał wysokiej rozdzielczości A – nieregularne/opadające impulsy
BMW P1650 Przełącznik ciśnienia wspomagania układu kierowniczego (PSP) poza zakresem autotestu
BMW P 16 A 8 Autotest ECU silnika – monitorowanie położenia przepustnicy
BMW P 1719 Magistrala danych CAN – wiarygodność wersji kodowania
BMW P 157 F Przepustnica, bank 2 – obwód otwarty
BMW P 1882 Wejście wyboru biegu 2-3 – stan wysoki
BMW P 3025 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – błąd inicjalizacji
BMW P 3240 Obwód sterujący termostatu płynu chłodzącego – obwód otwarty
BMW U 1139 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego / jednostka sterująca skrzyni biegów SMT – błąd komunikacji
BMW P 0432 Wydajność głównego katalizatora B2 jest poniżej dopuszczalnego progu.
BMW P 0503 Wysoki sygnał czujnika prędkości pojazdu
BMW P 0280 Wtryskiwacz cylindra nr 7 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 0108 Wysoki sygnał wyjściowy czujnika ciśnienia powietrza
BMW P 1109 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym – zbyt wysoki sygnał podczas zwalniania
BMW P 1287 Zawór sterowania powietrzem (dysza rozpylająca powietrze) Bank 2 – usterka obwodu
BMW P 1336 Czujnik spalania stukowego 6 – niski sygnał wejściowy
BMW P 0179 Wysoki sygnał czujnika CHx (skład paliwa)
BMW P 167 E Jednostka sterująca silnika – błąd wewnętrzny, zbyt wysokie napięcie odniesienia
BMW P 1522 Układ sterowania wałkiem rozrządu zaworów dolotowych Bank 2 Prawdopodobieństwo
BMW P 1552 Siłownik zmiennych faz rozrządu A, Bank 1 Obwód otwarty
BMW P 17 EB Wybór biegu, 6-5 – kontrola przełożenia skrzyni biegów
BMW P 1841 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego A – obwód niski
BMW P 3163 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – zwarcie obwodu
BMW P 3204 Magistrala danych CAN – usterka
BMW P 3259 Monitorowanie jednostki sterującej – ilość paliwa/zużycie powietrza/wartość Lambda, korelacja sygnałów
BMW U 114 B Kontrola momentu obrotowego 1 – brak komunikacji
BMW P0532A/C Niski poziom sygnału wejściowego obwodu czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego
BMW P0575 Usterka związana z tempomatem
BMW P 0291 Wtryskiwacz cylindra nr 11 – zwarcie do masy
BMW P 1084 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 Zakres/wydajność
BMW P1116O2 Obwód grzałki czujnika (przerwany)
BMW P 1302 Cylinder 2 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1347 Przerwa zapłonu z odcięciem paliwa – cylinder 3
BMW P 1631 Bank 1 siłownika przepustnicy – błąd testu sprężyny powrotnej
BMW P 1689 Poziom 2/3 elektronicznego sterowania przepustnicą – nieprawidłowy moment obrotowy silnika
BMW P 152 D Siłownik sterowania prędkością biegu jałowego, rząd 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1562 Zbyt wysokie obroty układu sterowania powietrzem biegu jałowego, rząd 1, po rozruchu zimnego silnika
BMW P 17 F 6 Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej B/D – kontrola przełożenia skrzyni biegów
BMW P 1857 Czujnik ciśnienia oleju przekładniowego – niski sygnał
BMW P 3171 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 8 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 3229 Monitorowanie ogniwa obciążnikowego – wiarygodność rozrządu zaworu VVT
BMW P 0403 Usterka obwodu czujnika EGR
BMW P 0463 Sygnał czujnika wysokiego poziomu paliwa
BMW P 0259 Wysoki sygnał pompy wtryskowej turbiny ” B „
BMW P 102 E Bank 1 układu zarządzania szyną paliwową/wysokim ciśnieniem – wahania ciśnienia paliwa
BMW P 1065 Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) – przekroczenie limitu czasu, brak sygnału – uszkodzona magistrala danych CAN
BMW P 1221 Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 – zakres/wydajność
BMW P 1241 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym 2 – zbyt niski sygnał przy niskiej
BMW P 1622 Czujnik temperatury płynu chłodzącego, układ chłodzenia sterowany przez ECM – stopień wyjściowy ECM
BMW P 1445 Moduł diagnostyki nieszczelności zbiornika paliwa – niski sygnał sterowania pompą
BMW P 1501 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego – siłownik zablokowany w pozycji zamkniętej
BMW P1539 Przeciążenie obwodu sprzęgła układu zasilania/powietrza (A/C)
BMW P 176 B Kontrola trakcji – niskie napięcie zasilania
BMW P 1787 CVT, silnik przełożenia skrzyni biegów – obwód otwarty
BMW P 314 E Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 10 – usterka obwodu
BMW P 3181 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 12 – zwarcie obwodu
BMW P 0351 Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego cewki zapłonowej ” A „
BMW P0745 Usterka solenoidu kontroli ciśnienia
BMW P08031-4 Usterka obwodu sterującego cewki zmiany biegu na wyższy (pominięcie zmiany biegu)
BMW P 115 C Czujnik przepływu powietrza A ( MAF ) / ( VAF ) – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1199 Czujnik różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym Bank 1 – niemożliwy sygnał
BMW P 122 F Czujnik NOx, bank 1 – zwarcie
BMW P 1437 Zakres/wydajność silnika pompy sterującej wyciekiem paliwa
BMW P 1453 Bank 1 układu zasilania powietrzem wydechowym – usterka elektryczna
BMW P 1748 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd autotestu
BMW P 1775 Magistrala danych CAN, czujnik prędkości prawego tylnego koła – brak sygnału
BMW P 3118 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – wysokie wejście
BMW P 312 E Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – usterka obwodu
BMW U 1157 Zarządzanie momentem obrotowym 1 – kontrola żądania, wiarygodność
BMW P 0565 Usterka sygnału włączenia tempomatu
BMW P0709 Przerywany obwód czujnika zakresu skrzyni biegów
BMW P0755 Usterka elektromagnesu zmiany biegów B
BMW P 1136 Wysokie napięcie podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 1
BMW P 116 Czujnik przepływu powietrza B ( MAF )/( VAF ) – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1372 Sygnał jonizacji bank 1 – obwód sterujący – obwód otwarty
BMW P 1409 Poziom paliwa 1 – usterka magistrali danych CAN
BMW P 16 B 9 Autotest ECU silnika – monitorowanie utraty momentu obrotowego
BMW P 1724 Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1590 Czujnik położenia przepustnicy 2 – niskie napięcie wejściowe
BMW P 1893 Elektromagnetyczny zawór regulacji ciśnienia – wysokie napięcie zasilania
BMW P 3036 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 nieszczelna/bogata
BMW P 0325 Usterka obwodu czujnika spalania stukowego #1
BMW U 1167 Katalizator ozonu (czujnik temperatury) – żądanie kontroli
BMW P0720 Usterka obwodu czujnika prędkości wyjściowej
BMW P0766 Cewka zmiany biegów D działa lub nie działa
BMW P 1142 Czujnik położenia przepustnicy 1/czujnik przepływu powietrza (MAF) – wiarygodność
BMW P 1176 Wolna reakcja podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 1
BMW P 1384 Czujnik spalania stukowego 3 – usterka obwodu
BMW P 1415 Czujnik przepływu powietrza (MAF) / (VAF) – niskie zużycie powietrza
BMW P 1705 Jednostka sterująca skrzyni biegów – obwód otwarty
BMW P 1730 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego – błąd aktywacji
BMW P 159 D Bank 2 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego – błąd pozycji sterowania
BMW P 3005 Ciśnienie szyny paliwowej, kontrola ciśnienia – zbyt niskie ciśnienie
BMW P 3103 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW U1073SCP wskazujący brak odpowiedzi statusu wentylatora chłodziwa silnika
BMW P 0227 Czujnik położenia przepustnicy ” C ” – niski poziom
BMW F4 Zawór wtryskiwacza – cylinder 3
BMW P0605 Błąd pamięci tylko do odczytu (ROM) wewnętrznego modułu sterującego
BMW P 0305 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 5
BMW P 1095 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 – Wolna zmiana biegów
BMW P 1121 Czujnik położenia pedału przyspieszenia 1 – usterka obwodu
BMW P 1312 Cylinder 12 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1358 Przerwa zapłonu podczas rozruchu – cylinder 9
BMW P 163 C Elektroniczna jednostka sterująca silnika – zbyt wysokie napięcie
BMW P 1699 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd sumy kontrolnej
BMW P 1571 Obwód zasilania czujnika ECM silnika A – wysokie napięcie wyjściowe
BMW P 1811 Czujnik prędkości wejściowej skrzyni biegów – niski sygnał
BMW P 1868 Przekładnia/wybierak 2 – wysokie wejście
BMW P 3234 Monitorowanie jednostki sterującej – wiarygodność testu ogranicznika skoku przepustnicy
BMW U 1126 Jednostka sterująca ESP (programu stabilizacji toru jazdy) – brak komunikacji
BMW P 0415 Usterka zaworu układu zasilania powietrzem wtórnym „B”
BMW P 0474 Przerywany poziom sygnału czujnika ciśnienia spalin
BMW P 0270 Wtryskiwacz cylindra nr 4 – zwarcie do masy
BMW P 1042 Moduł sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – błąd pamięci RAM
BMW F82 Kontrola momentu obrotowego silnika (MSR)
BMW P1260 Wykryto kradzież – silnik wyłączony
BMW P 1326 Czujnik położenia wałka rozrządu A Bank 1 Odniesienie fazy rozrządu poza zakresem
BMW P 0166 Brak aktywności wyjścia sondy lambda 3 (Bank 2)
BMW P 1512 System wymiany kolektora dolotowego – niski poziom sygnału
BMW P 1546 Błąd wewnętrzny sumy kontrolnej banku 1 ECM silnika
BMW P 17 E 1 Sprzęgło przemiennika momentu obrotowego A – kontrola przełożenia
BMW P 1821 Dźwignia zmiany biegów/wyboru 1 – niski sygnał wejściowy
BMW P 3159 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 4 – wejście wysokie
BMW P 3192 Bank 2 siłownika przepustnicy – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0362 Usterka cewki zapłonowej „L” obwodu pierwotnego/wtórnego
BMW F202 Pamięć błędów jednostki sterującej
BMW P 100 D Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2 – Limp – nieosiągnięte pozycje wyjściowe i końcowe
BMW P 104 C Siłownik zmiennych faz rozrządu – obwód otwarty
BMW P 11 A 6 Czujnik położenia przepustnicy – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0123 Czujnik położenia przepustnicy – wysokie wyjście ” A „
BMW P 1609 Regulacja napięcia – błąd komunikacji
BMW P 0140 Wyjście sondy lambda 2 – brak aktywności (Bank 1)
BMW P 1465 Czujnik temperatury akumulatora podgrzewanego katalizatora 1/2 – niemożliwy sygnał
BMW P 1753 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego D – usterka obwodu
BMW P 0193 Wysoki sygnał czujnika ciśnienia paliwa w szynie paliwowej
BMW P 3123 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 3139 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 10 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 3164 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – niski sygnał wejściowy
BMW P 3205 Magistrala danych CAN – usterka
BMW P 0380 Awaria świecy żarowej lub obwodu ogrzewania
BMW P 0448 Zawór powietrza wyparnego zawsze zamknięty
BMW P 0249 Cewka zaworu wydechowego turbiny ” B ” zawsze otwarta
BMW P 101 B Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – uczenie adaptacyjne
BMW P 1059 Silnik zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2 – Niskie napięcie zasilania
BMW P 120 Zawór wentylacji skrzyni korbowej – obwód otwarty
BMW P 0139 Czujnik tlenu 2 (Bank 1) – wolna reakcja na bogate/wolne spalanie
BMW P 1618 Autotest ECU – monitorowanie ADC
BMW P 0153 Czujnik tlenu 1 (bank 2) powolna reakcja na mieszankę bogatą/chudą
BMW P 1476 Układ emisji par paliwa – usterka
BMW P 175 F Wybór biegu, 2-4 – Niemożliwy sygnał
BMW P 0204 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 4
BMW P 0216 Usterka obwodu sterowania rozrządem wtrysku
BMW P 3144 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 12 – obwód otwarty
BMW P 0336 Błąd DPKV ” A ” (brak jednego zęba)
BMW U1256SCP wskazujący błąd komunikacji
BMW P0732 Bieg 2 Nieprawidłowe przełożenie
BMW P07822-3 Usterka zmiany biegów
BMW P 1152 Podgrzewany czujnik tlenu 1, bank 2 – niskie napięcie
BMW P 1188 Czujnik klimatyzacji 1 bank 1 – zakres/wydajność
BMW P 1392 Sygnał jonizacji – obwód otwarty
BMW P 1426 Obwód sterujący zaworu upustowego pochłaniacza otwarty
BMW P 1710 Jednostka sterująca skrzyni biegów, czujnik temperatury wewnętrznej – zbyt wysoki sygnał
BMW P 173 C Zawór elektromagnetyczny kontroli ciśnienia oleju przekładniowego G – usterka
BMW P 3016 Błąd kalibracji podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 1
BMW P 310 E Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – usterka obwodu
BMW P 0226 Sygnał czujnika położenia przepustnicy poza zakresem ” C „
BMW P 0239 Czujnik ciśnienia doładowania turbosprężarki ” B ” Usterka obwodu
BMW F62 Sygnał – elektroniczne sterowanie przepustnicą (EML)
BMW P0656 Usterka obwodu wyjściowego poziomu paliwa
BMW P 1100 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 1 – wolna reakcja po odcięciu paliwa
BMW P 112 C Usterka obwodu podgrzewanej sondy lambda 1, bank 1
BMW P 1365 Przerwa zapłonu podczas rozruchu – cylinder 12
BMW P 139 E Usterka sygnału wysokiej rozdzielczości synchronizacji fazowej A
BMW P1651 Usterka wejścia przełącznika ciśnienia w układzie wspomagania kierownicy (PSP)
BMW P 16 A 9 Autotest ECU silnika – sygnał prędkości pojazdu
BMW P 171 A Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1580 Siłownik przepustnicy – usterka mechaniczna
BMW P 1883 Wysoki sygnał wejściowy wyboru biegu 3-4
BMW P 3026 Nieprawidłowa temperatura pracy podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 1
BMW P 3241 Niski poziom obwodu sterującego termostatu płynu chłodzącego
BMW U 1140 Korpus przepustnicy – błąd komunikacji
BMW P 0433 Wydajność nagrzewnicy katalizatora B2 poniżej akceptowalnego progu
BMW P 0505 Awaria sterowania powietrzem biegu jałowego
BMW P 0281 Wtryskiwacz cylindra nr 7 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 0110 DA Usterka czujnika temperatury powietrza dolotowego
BMW P 110 A Czujnik różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym bank 2 – niski sygnał
BMW P1288 Czujnik temperatury głowicy cylindrów (CHT) poza zakresem autotestu
BMW P 1337 Czujnik spalania stukowego 6 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 0180 Usterka obwodu czujnika temperatury paliwa „A”
BMW P 167 F Elektroniczna jednostka sterująca silnika – błąd wewnętrzny, zbyt niskie napięcie odniesienia
BMW P 1523 Układ sterowania położeniem wałka rozrządu zaworów wydechowych, położenie wałka – wiarygodność
BMW P 1553 System synchronizacji faz B, bank 1
BMW P 17 EC Wybór biegu, 5-4 – kontrola przełożenia
BMW P 1842 Elektrozawór kontroli ciśnienia oleju przekładniowego B – obwód niski
BMW P 3269 Czujnik masy powietrza (MAF) – wysokie wejście
BMW U 114 C Kontrola momentu obrotowego 1 – kontrola żądania, błąd sumy kontrolnej
BMW P0533 A/C Obwód czujnika ciśnienia czynnika chłodniczego – wejście wysokie
BMW P0576 Usterka związana z tempomatem
BMW P 0292 Wtryskiwacz cylindra nr 11 – przerwa lub zwarcie do +12
BMW P 1085 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 – zakres/wydajność
BMW P 1117 Czujnik masy powietrza (MAF) / (VAF) Bank 2 – niski sygnał
BMW P 1303 Cylinder 3 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1348 Przerwa zapłonu podczas uruchamiania – cylinder 4
BMW P 1632 Przepustnica, bank 1 – błąd adaptacji
BMW P 168 D Siłownik przepustnicy Bank 1 – Nieprawidłowe ograniczenie – ustawienie początkowe
BMW P 152 E Korelacja sygnału banku 1 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego
BMW P 1564 Elektroniczna jednostka sterująca silnika – błąd programowania
BMW P 17 F 7 Wybór biegu, 6-4 – kontrola przełożenia skrzyni biegów
BMW P 1858 Czujnik ciśnienia płynu przekładniowego – niemożliwy sygnał
BMW P 3172 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 9 – zwarcie
BMW P 322 A Czujnik ciśnienia atmosferycznego – obwód otwarty
BMW P 0404 Sygnał czujnika recyrkulacji spalin poza zakresem
BMW P 0464 Poziom sygnału czujnika przerywanego poziomu paliwa
BMW P 0260 Pompa wtryskowa turbiny ” B ” Przerywany poziom sygnału
BMW P 102 F Bank 2 szyny paliwowej / układu zarządzania wysokim ciśnieniem – wahania ciśnienia paliwa
BMW P 1066 Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) – Przetwarzanie komunikatu – Usterka obwodu
BMW P 1222 Ścieżka 2 czujnika położenia pedału przyspieszenia – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 1242 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym 2 – zbyt wysokie ciśnienie podczas zwalniania
BMW P 1623 Czujnik położenia pedału przyspieszenia – usterka obwodu
BMW P 1502 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego, cewka zamykająca – sygnał wysoki
BMW P 153 C Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego, bank 2 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 176 C Wybór biegu, 6-7 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1788 CVT, silnik zmiany biegów – zwarcie
BMW P 314 F Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 10
BMW P 3182 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 12 – niski sygnał wejściowy
BMW P 0352 Usterka cewki zapłonowej „B” obwodu pierwotnego/wtórnego
BMW F0 Nieokreślona usterka systemu
BMW P0746 Wydajność lub zablokowanie cewki sterującej ciśnieniem
BMW P08041-4 Usterka obwodu kontrolnego lampki zmiany biegu na wyższy (pominięcie zmiany biegu)
BMW P 119 A Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym Bank 1 – Wysokie wejście
BMW P1230 Niskie napięcie obwodu wtórnego przekaźnika zasilania
BMW P 1438 Zawór elektromagnetyczny akumulatora par paliwa – obwód otwarty
BMW P 1454 Układ zasilania powietrzem wylotowym – usterka elektryczna
BMW P 1749 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego 2 – błąd komunikacji
BMW P 1776 Magistrala danych CAN, czujnik prędkości lewego przedniego koła – brak sygnału
BMW P 3119 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 312 F Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – obwód otwarty
BMW U 1158 Zarządzanie momentem obrotowym 2 – kontrola żądania, wiarygodność
BMW P0710 Usterka obwodu czujnika temperatury płynu przekładniowego
BMW P0756 Cewka zmiany biegów B działa lub jest zablokowana
BMW P 1137 Podgrzewana sonda lambda 2, bank 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 116 Czujnik przepływu powietrza B ( MAF )/( VAF ) – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1373 Sygnał jonowy bank 2 – obwód sterujący – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 140 A Układ wydechowy Bank 1 i 2 – wykryto niewystarczający przepływ
BMW P 16 C 0 Autotest elektronicznej jednostki sterującej silnika – monitorowanie układu kontroli stabilności
BMW P 1725 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd pamięci RAM
BMW P 1591 Czujnik położenia przepustnicy 2 – wysokie wejście
BMW P 1894 Cewka sterująca ciśnieniem – Niskie napięcie zasilania
BMW P 3037 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 Lean/Rich
BMW P 3124 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, otwarty obwód cylindra 7
BMW P 313 A Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 7 – zwarcie obwodu/wysokie napięcie wejściowe
BMW P 0326 Sygnał czujnika spalania stukowego nr 1 poza zakresem
BMW U 1168 Katalizator ozonu (czujnik temperatury) – żądanie kontroli, błąd sumy kontrolnej
BMW P0721 Zakres/wydajność czujnika prędkości wyjściowej
BMW P0767 Cewka zmiany biegów D zablokowana
BMW P 1143 Zbyt wysoki sygnał podgrzewanej sondy lambda 2, bank 1
BMW P 1177 Wolna reakcja podgrzewanej sondy lambda 1, bank 2
BMW P 1385 Czujnik spalania stukowego 4 – usterka obwodu
BMW P 1416 Zawór elektromagnetyczny doprowadzający powietrze do układu wydechowego – działanie lub zacinanie się zaworu w stanie zamkniętym
BMW P 1706 Moduł sterujący skrzyni biegów – zwarcie
BMW P 1731 1. bieg – nieprawidłowe przełożenie
BMW P 15 B 0 Elektroniczna jednostka sterująca silnika, zasilana przez wyłącznik zapłonu – wysokie napięcie zasilania
BMW P 3006 Ciśnienie szyny paliwowej, kontrola ciśnienia – zbyt wysokie ciśnienie
BMW P 3104 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – obwód otwarty
BMW U 1101 Czujnik temperatury otoczenia – błąd komunikacji
BMW P 0228 Wysoki sygnał czujnika położenia przepustnicy ” C „
BMW F41 Miernik masy powietrza (HLM)
BMW P0606 PCM Usterka procesora
BMW P0306 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 6
BMW P 1096 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 – Wolna zmiana biegów
BMW P 1122 Czujnik położenia pedału przyspieszenia 1 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 1313 Siłownik zmiennych faz rozrządu – niemożliwy sygnał
BMW P 1359 Przerwa zapłonu z odcięciem paliwa – Cylinder 9
BMW P 163 D Jednostka sterująca silnika – wykryto odcięcie napięcia
BMW P 169 A Siłownik przepustnicy Bank 1 – Nieprawidłowe ograniczenie – ustawienie początkowe
BMW P 1572 Elektroniczna jednostka sterująca silnika, obwód zasilania czujnika A – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1812 Czujnik prędkości wyjściowej skrzyni biegów – wysoki sygnał
BMW P 1869 Przekładnia/wybierak 3 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 3235 Monitorowanie jednostki sterującej – wiarygodność wersji kodowania
BMW U 1127 Jednostka sterująca ESP – żądanie kontroli, błąd sumy kontrolnej
BMW P 0416 Zawór zasilania powietrzem wtórnym „B” zawsze otwarty
BMW P 0475 Usterka zaworu czujnika ciśnienia spalin
BMW P 0271 Wtryskiwacz cylindra nr 4 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 1043 Moduł sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – błąd ROM
BMW F83 Interwencja automatycznego układu stabilizacji toru jazdy (ASC)
BMW P 126 E Czujnik NOx, bank 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1327 Czujnik spalania stukowego 2 Bank 1 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0167 Uszkodzona grzałka sondy lambda 3 (bank 2)
BMW P 1513 Układ wymiany kolektora dolotowego – sygnał wysoki
BMW P 1547 Jednostka sterująca silnika, bank 1 – błąd wewnętrzny, sygnał magistrali danych CAN nie został odebrany na czas
BMW P 17 E 2 Sprzęgło przemiennika momentu obrotowego B – kontrola przełożenia
BMW P 1822 Dźwignia zmiany biegów 1 – niemożliwy sygnał
BMW P 315 A Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni Cylinder 11 – zwarcie/wysoki sygnał wejściowy
BMW P 3193 Bank 2 siłownika przepustnicy – wysokie wejście
BMW P0370 TIMING REF (HRS) A MAILFUNCTION
BMW F203 Monitorowanie obwodu zapłonu
BMW P100E Układ zmiennych faz rozrządu (VVT), bank 2 – tryb awaryjny (limp-home) – nieprawidłowy sygnał z czujnika masy powietrza
BMW P 104 D Siłownik zmiennych faz rozrządu – stan przegrzania
BMW P 1200 Równowaga paliwa poza zakresem adaptacji Bank 1 Zakres/wydajność
BMW P 0125 Niska temperatura płynu chłodzącego dla sterowania w pętli zamkniętej
BMW P 160 C Regulacja napięcia – wysokie napięcie systemowe (sieć pokładowa)
BMW P 0141 Uszkodzona grzałka sondy lambda 2 (Bank 1)
BMW P 1466 Czujnik temperatury akumulatora podgrzewanego katalizatora – nieprawidłowe napięcie sygnału
BMW P 1754 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 0194 Przerywany sygnał czujnika ciśnienia szyny paliwowej
BMW P 3165 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 6 – wysokie wejście
BMW P 320 D Monitorowanie magistrali danych CAN – przekroczenie czasu reakcji kontroli trakcji
BMW P 0381 Uszkodzona świeca żarowa lub wskaźnik ogrzewania
BMW P 0450 Usterka czujnika ciśnienia oparów benzyny
BMW P 0250 Elektrozawór klapy wydechowej turbiny ” B ” zawsze zamknięty
BMW P 101 F Czujnik temperatury powietrza otoczenia, czujnik temperatury powietrza dolotowego – przełożenie
BMW P 105 A Jednostka sterująca zmiennych faz rozrządu – usterka wewnętrzna
BMW P 120 D Zawór wentylacji skrzyni korbowej, rząd 1 – usterka
BMW P1232 Usterka obwodu pierwotnego pompy paliwowej niskiej prędkości
BMW P 1619 Niski poziom obwodu sterującego termostatu płynu chłodzącego
BMW P 0154 Brak aktywności wyjścia sondy lambda 1 (Bank 2)
BMW P 1477 Układ emisji par paliwa – usterka obwodu
BMW P 1760 Żądanie kontroli momentu obrotowego – niemożliwy sygnał
BMW P 0205 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 5
BMW P 0217 Przegrzanie silnika
BMW P 3145 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 12 – niski poziom wejściowy
BMW P 0337 Niski poziom lub zwarcie do masy DPKV ” A „
BMW P0733 Bieg 3 Nieprawidłowe przełożenie
BMW P0783 3-4 Usterka zmiany biegów
BMW P 1153 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – wysokie napięcie
BMW P 1189 Czujnik klimatyzacji 1, bank 2 – zakres/wydajność
BMW P 1393 Sygnał jonizacji – niskie napięcie
BMW P 1429 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa – nagrzewnica
BMW P 1446 Diagnostyka nieszczelności zbiornika paliwa – sygnał sterujący pompy wysokiego napięcia
BMW P 1711 Jednostka sterująca skrzyni biegów, wewnętrzny czujnik temperatury – zbyt niski poziom sygnału
BMW P 173 D Monitorowanie magistrali danych CAN – nieprawidłowy sygnał
BMW P 310 F Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – obwód otwarty
BMW P 3125 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 7 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0240 Sygnał z czujnika turbiny ” B ” jest poza zakresem
BMW F63 Sprzęgło blokujące przemiennik momentu obrotowego
BMW P 0700 Usterka układu sterowania skrzyni biegów
BMW P 1101 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – powolna reakcja po odcięciu paliwa
BMW P 112 D Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – usterka obwodu
BMW P 115 D Czujnik przepływu powietrza A ( MAF )/( VAF ) – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1366 Cewka zapłonowa A – niski sygnał pierwotny/wtórny
BMW P1400 Wykryto niskie napięcie w obwodzie czujnika różnicowego sprzężenia zwrotnego EGR (DPFE)
BMW P 16 B 0 Autotest jednostki sterującej silnika – monitorowanie położenia pedału hamulca
BMW P 171 B Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1581 Obwód otwarty siłownika zmiennych faz rozrządu B Bank 2
BMW P 1884 Wejście wyboru biegu 4-5 wysokie
BMW P 3027 Nieprawidłowa temperatura pracy podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 2
BMW P 3242 Wysoki stan obwodu sterującego termostatu płynu chłodzącego
BMW U 1141 Siłownik przepustnicy Bank 1 – brak komunikacji
BMW P 0434 Temperatura nagrzewnicy katalizatora B2 poniżej dopuszczalnego progu
BMW P 0506 Usterka sterowania obrotami biegu jałowego – niskie obroty
BMW P 0566 Usterka sygnału wyłączenia tempomatu
BMW P 0282 Wtryskiwacz cylindra nr 8 – zwarcie do masy
BMW P 0111 Wyjście sygnału czujnika temperatury powietrza dolotowego poza zakresem
BMW P 110 B Czujnik różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym bank 2 – niski sygnał
BMW P1289 Obwód czujnika temperatury głowicy cylindrów (CHT) – niski sygnał wejściowy
BMW P 1338 Czujnik położenia wałka rozrządu A, rząd 1 – nieprawidłowe ustawienie fazy
BMW P 0181 Sygnał czujnika temperatury paliwa „A” poza zakresem
BMW P 1680 Kontrola kontroli trakcji – usterka CPU
BMW P 1524 Siłownik zmiennych faz rozrządu A Bank 1 – sygnał wysoki
BMW P 1554 System synchronizacji fazowej A, bank 1
BMW P 17 ED Wybór biegu, 4-3 – kontrola przełożenia
BMW P 1843 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego C – sygnał niski
BMW P 1895 Elektromagnetyczny zawór kontroli ciśnienia – brak sygnału
BMW P 3038 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 Lean/Rich
BMW P 3270 Czujnik masy powietrza (MAF) – niski poziom sygnału wejściowego
BMW U 114 D Zarządzanie momentem obrotowym 2 – żądanie kontroli, autotest
BMW P0534 Utrata czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji
BMW P0577 Usterka związana z tempomatem
BMW P 0293 Wtryskiwacz cylindra nr 11 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 1086 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 Zakres/wydajność
BMW P 1118 Czujnik masy powietrza (MAF) / (VAF) Bank 2 – Sygnał wysoki
BMW P 1304 Cylinder 4 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1349 Przerwa zapłonu z odcięciem paliwa – cylinder 4
BMW P 1633 Adaptacja przepustnicy, bank 1 – nieprawidłowe ograniczenie – ustawienie początkowe
BMW P 168 E Siłownik przepustnicy, bank 2 – nieprawidłowe ograniczenie – ustawienie początkowe
BMW P 152 F Bank 1 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego – błąd ponownego rozruchu
BMW P 1565 Sterowanie kierownicą wielofunkcyjną – błąd komunikacji
BMW P 17 F 8 Wybór biegu, 5-3 – kontrola przełożenia skrzyni biegów
BMW P 1859 Czujnik prędkości sprzęgła – niemożliwy sygnał
BMW P 3173 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 9 – niski sygnał wejściowy
BMW P 322 B Czujnik ciśnienia atmosferycznego – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0405 Niski poziom sygnału czujnika „A” układu recyrkulacji spalin
BMW P 0465 Usterka obwodu czujnika przepływu powietrza upustowego
BMW P 0261 Wtryskiwacz cylindra nr 1 – zwarcie do masy
BMW P 1030 Obwód sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – odchylenie sterowania
BMW P 1071 Moduł sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – usterka wewnętrzna
BMW P 1223 Ścieżka 2 czujnika położenia pedału przyspieszenia – wysokie wejście
BMW P 1243 Czujnik położenia przepustnicy Bank 2 – wysokie wejście
BMW P 1624 Czujnik położenia pedału przyspieszenia 1 – usterka obwodu
BMW P 1503 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego, cewka zamykająca – niski sygnał
BMW P 153 D Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego, bank 2 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 176 D Wybór biegów, 6-7 – wysokie wejście
BMW P 1789 CVT, silnik zmiany biegów – błąd komunikacji
BMW P 3150 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 1 – wysokie wejście
BMW P 3183 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 12 – wejście wysokie
BMW P 0353 Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego cewki zapłonowej „C”
BMW F1 Przekaźnik pompy paliwa (EKP)/sygnał TR
BMW P0747 Cewka sterująca ciśnieniem zacięła się
BMW P1000 Test monitora OBD II nie został zakończony
BMW P 119 B Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym Bank 1 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P1231 Obwód przekaźnika pompy paliwa niski przy włączonej pompie wysokiej prędkości
BMW P1439 Niski poziom sygnału obwodu sterowania zaworu kontroli oczyszczania
BMW P1455 Wykryto nieszczelność układu kontroli emisji par paliwa (nieszczelność całkowita)
BMW P 174 A Solenoid zmiany biegów C / E / F – usterka obwodu
BMW P 1777 Magistrala danych CAN, czujnik prędkości prawego przedniego koła – brak sygnału
BMW P 311 A Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 3 – zwarcie obwodu/wysokie napięcie wejściowe
BMW P 3130 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 8 – wysoka moc wejściowa
BMW U 1159 Zarządzanie momentem obrotowym 3 – kontrola żądania, wiarygodność
BMW P0711 Obwód czujnika temperatury płynu przekładniowego Zakres/wydajność
BMW P0757 Cewka zmiany biegów B zablokowana
BMW P 1138 Niskie napięcie podgrzewanej sondy lambda 2 Bank 1
BMW P 116 C Czujnik masy powietrza (MAF) – zakres/wydajność
BMW P 1374 Sygnał jonowy Bank 2 – Obwód sterujący – Wysokie wejście
BMW P 140 B Układ wydechowy Bank 1 i 2 – wykryto niewystarczający przepływ
BMW P 16 C 1 Autotest ECU silnika – monitorowanie momentu obrotowego
BMW P 1727 Magistrala danych CAN, prędkość wału korbowego – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1592 Czujnik położenia przepustnicy 2 – niemożliwy sygnał
BMW P 0207 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 7
BMW P 313 B Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 7 – usterka obwodu
BMW P 0327 Niski sygnał czujnika spalania stukowego nr 1
BMW U 116 A Elektroniczna jednostka sterująca tempomatu (tempomat) – żądanie kontroli, autotest
BMW P0722 Brak sygnału czujnika prędkości wyjściowej
BMW P0768 Elektryczny elektromagnes zmiany biegów D
BMW P 1144 Zbyt niski sygnał podgrzewanej sondy lambda 2 Bank 1
BMW P 1178 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 – powolna zmiana biegów
BMW P 1386 Czujnik(i) spalania stukowego, bank 1 – usterka obwodu
BMW P 1417 Układ sterowania przepustnicą
BMW P 1707 Kontrola trakcji – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1732 4. bieg, sterowanie biegami – włączony tryb awaryjny (awaryjny – dom)
BMW P 15 B 1 Elektroniczna jednostka sterująca silnika, zasilana przez wyłącznik zapłonu – niskie napięcie zasilania
BMW P 3007 Ciśnienie szyny paliwowej, kontrola ciśnienia – przekroczone ciśnienie maksymalne
BMW P 3105 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – niskie napięcie wejściowe
BMW U 110 E ECU kontroli trakcji – kontrola zapotrzebowania, sygnał redukcji momentu obrotowego – autotest
BMW P 0229 Poziom sygnału czujnika położenia przepustnicy ” C ” w trybie przerywanym
BMW U1451 Brak odpowiedzi z modułu pasywnego systemu antykradzieżowego (PATS) – silnik wyłączony
BMW F 46 _ stage
BMW P 0607 Usterka kanału detonacji
BMW P 0307 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 7
BMW P 1097 Podgrzewana sonda lambda 2, bank 1 – sterowanie mieszanką, wolna reakcja
BMW P 1123 Czujnik położenia pedału przyspieszenia 1 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 1314 Bilans paliwa (mieszanka) – odchylenia przy niskim poziomie paliwa
BMW P 135 B Czujnik spalania stukowego 2 – zakres/wydajność
BMW P 163 E Jednostka sterująca silnika – błąd komunikacji
BMW P 16 A 0 Elektroniczny moduł sterujący silnika – usterka wewnętrzna, błąd sumy kontrolnej
BMW P 1573 Obwód zasilania czujnika ECM silnika B – wyjście niskie
BMW P 1813 Czujnik prędkości wyjściowej skrzyni biegów – niski sygnał
BMW P 1870 Dźwignia zmiany biegów/wyboru 3 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 3017 Błąd kalibracji podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 2
BMW P 3236 Monitorowanie jednostki sterującej – wiarygodność czasu trwania wtrysku/cyklu paliwowego
BMW U 112 A Jednostka sterująca zestawu wskaźników – monitorowanie żądań, autotest
BMW P 0417 Zawór zasilania powietrzem wtórnym „B” jest zawsze zamknięty
BMW P 0476 Sygnał zaworu czujnika ciśnienia spalin poza zakresem
BMW P 0272 Wtryskiwacz nr 4 cylindra – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 1044 Bank 2 modułu sterującego zmiennych faz rozrządu (VVT) – błąd pamięci EEPROM
BMW F85 Przekaźnik sprężarki klimatyzacji
BMW P 1270 Różnica momentu obrotowego między bankami 1 i 2 – usterka
BMW P 1328 Czujnik spalania stukowego 2 Bank 1 – wysokie wejście
BMW P 0171 Zbyt uboga mieszanka (możliwy wyciek powietrza)
BMW P 1653 Moment obrotowy skrzyni biegów – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1514 Obwód sterowania powietrzem biegu jałowego otwarty
BMW P 1548 Bank 2 układu sterowania prędkością biegu jałowego – zbyt niska prędkość
BMW P 17 E 3 Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej C – sterowanie przełożeniem skrzyni biegów
BMW P 1823 Dźwignia zmiany biegów – niemożliwy sygnał
BMW P 315 B Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 11 – usterka obwodu
BMW P 3196 Czujnik temperatury płynu chłodzącego, wylot chłodnicy – wysoki sygnał wejściowy
BMW P0371 TIMING REF (HRS) A ZA DUŻO IMPULSÓW
BMW F204 Ochrona przed zgaśnięciem (wzrost prędkości biegu jałowego)
BMW P 100 F Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – zabezpieczenie przed przeciążeniem – usterka obwodu
BMW P 1050 Obwód sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – usterka obwodu
BMW P 1201 Brak adaptacji bilansu paliwa Bank 1 Zakres/wydajność
BMW P 0130 Uszkodzona sonda lambda 1 (Bank 1)
BMW P 160 D Regulacja napięcia – niskie napięcie systemu (sieć pokładowa)
BMW P 0142 Uszkodzona sonda lambda 3 (Bank 1)
BMW P 1467 Czujnik temperatury akumulatora podgrzewanego katalizatora – nieprawidłowe napięcie
BMW P 1755 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego D – usterka
BMW P 0195 Usterka obwodu czujnika temperatury oleju silnikowego
BMW P 17 EE Wybór biegu, 3-2 – kontrola przełożenia
BMW P 1844 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego D – obwód niski
BMW P 3166 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 7 – zwarcie obwodu
BMW P 3213 Monitorowanie magistrali danych CAN – błąd autotestu kontroli trakcji
BMW P 0385 Usterka obwodu czujnika położenia wału korbowego ” B „
BMW P 0451 Sygnał czujnika ciśnienia oparów benzyny poza zakresem
BMW P 0251 Usterka pompy wtryskowej turbiny ” A „
BMW P 1020 Niski poziom obwodu czujnika zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1
BMW P 105 B Jednostka sterująca zmiennych faz rozrządu – usterka wewnętrzna
BMW P 120 E Pompa próżniowa wspomagania hamulców – sygnał wysoki
BMW P1233 Moduł sterownika pompy paliwa wyłączony lub w trybie offline
BMW P 161 A Zawór odpowietrzający zbiornika paliwa – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 0155 Uszkodzona grzałka sondy lambda 1 (Bank 2)
BMW P 1478 Układ emisji par paliwa – usterka
BMW P 1761 Zawór elektromagnetyczny blokady zmiany biegów – usterka
BMW P 0206 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 6
BMW P 0218 Przegrzanie skrzyni biegów
BMW P 3146 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 12 – wysokie wejście
BMW P 0338 Wysoki poziom lub zwarcie do +12 V DPKV ” A „
BMW P0734 Bieg 4 Nieprawidłowe przełożenie
BMW P07844-5 Usterka zmiany biegów
BMW P 1154 Czujnik różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym Bank 2 – wysokie wejście
BMW P 1190 Bilans paliwa przed katalizatorem, bank 1 – nieprawidłowa wartość
BMW P 1394 Sygnał jonizacji – wysokie napięcie
BMW P 142 E Odcięcie paliwa – zbyt niskie ciśnienie paliwa w obwodzie wysokiego ciśnienia
BMW P 1447 Moduł diagnostyki nieszczelności zbiornika paliwa – zbyt wysoki prąd pompy podczas testu
BMW P 1712 Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – monitorowanie jednostki sterującej
BMW P 1740 Cewka sterująca ciśnieniem sprzęgła przekładni hydrokinetycznej – zakres/wydajność
BMW P 3110 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 3 – wysokie wejście
BMW P 3126 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 7 – wejście wysokie
BMW P 0241 Sygnał niskiego poziomu z czujnika turbiny ” B „
BMW F 64 Interwencja rozrządu zapłonu
BMW P 0701 Układ sterowania skrzyni biegów poza zakresem
BMW P 1102 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego – niski sygnał
BMW P 112 E Ciśnienie w kolektorze dolotowym/kąt otwarcia przepustnicy – niski poziom korelacji sygnału
BMW P 115 E Czujnik temperatury powietrza dolotowego 1 – sygnał niemożliwy, bank 1
BMW P 1367 Niski sygnał cewki zapłonowej B pierwotnej/wtórnej
BMW P1401 Wykryto wysokie napięcie w obwodzie czujnika różnicowego sprzężenia zwrotnego EGR (DPFE)
BMW P 16 B 1 Autotest ECU silnika – system kontroli powietrza biegu jałowego – usterka
BMW P 171 C Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1585 Przypadkowe/wielokrotne przerwy zapłonu (zapłony)
BMW P 1885 Wysokie wejście wyboru biegu 5-6
BMW P 3028 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 – nieaktywna
BMW P 3248 Żądanie sterowania momentem obrotowym – zbyt wysoki poziom sygnału
BMW U 1142 Siłownik przepustnicy Bank 1 – Autotest sterowania żądaniem
BMW P 0440 Usterka układu kontroli emisji par paliwa
BMW P 0507 Usterka kontroli biegu jałowego – wysokie obroty
BMW P0567 Usterka sygnału wznowienia pracy tempomatu
BMW P 0283 Wtryskiwacz cylindra nr 8 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 0112 Niski poziom czujnika temperatury powietrza dolotowego
BMW P 110 D Zakres/wydajność czujnika położenia przepustnicy A/B Bank 1
BMW P 128 E Czujnik NOx, bank 1 – usterka obwodu
BMW P 1339 Czujnik położenia wałka rozrządu B, rząd 1 – nieprawidłowe ustawienie fazy
BMW P 0182 Sygnał czujnika niskiej temperatury paliwa „A”
BMW P 1681 Kontrola kontroli trakcji – błąd w obliczaniu prędkości
BMW P 1525 Kontrola położenia wałka rozrządu zaworów dolotowych Bank 1 – stopień wyjściowy ECM
BMW P 1556 Sprężarka klimatyzacji – sygnał niski
BMW P 1593 Zawór elektromagnetyczny zmiennej geometrii kolektora dolotowego – stopień wyjściowy elektronicznej jednostki sterującej silnika
BMW P 1896 Cewka sterująca ciśnieniem – usterka obwodu napięcia zasilania
BMW P 3039 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 – Lean/Rich
BMW P 3271 Czujnik masowego przepływu powietrza (MAF) Bank 2 – Wysokie wejście
BMW U 114 E Kontrola momentu obrotowego 2 – brak komunikacji
BMW P0550 Usterka obwodu czujnika ciśnienia wspomagania układu kierowniczego
BMW P0578 Usterka związana z tempomatem
BMW P 0294 Wtryskiwacz cylindra nr 12 – zwarcie do masy
BMW P 1087 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 1 – uboga – wolna reakcja
BMW P 1119 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 1 – powolna zmiana biegu
BMW P 1305 Cylinder 5 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1350 Przerwa zapłonu podczas uruchamiania – cylinder 5
BMW P 1634 Test sprężyny powrotnej adaptacji korpusu przepustnicy Bank 1 nie powiódł się
BMW P 1690 Wskaźnik awarii (MIL) – awaria obwodu elektrycznego
BMW P 1530 Siłownik zmiennych faz rozrządu B Bank 1 – sygnał wysoki
BMW P 1569 Obwód otwarty siłownika zmiennych faz rozrządu A Bank 2
BMW P 17 F 9 Wybór biegu, 4-2 – kontrola przełożenia
BMW P 1860 Czujnik położenia dźwigni zmiany biegów – nieprawidłowy sygnał
BMW P 3174 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 9 – wysokie wejście
BMW P 322 C Czujnik ciśnienia atmosferycznego Bank 2 – wysokie wejście
BMW P 0406 Czujnik recyrkulacji spalin ” A ” – wysoki poziom
BMW P 0466 Sygnał czujnika przepływu powietrza upustowego poza zakresem
BMW P 0262 Wtryskiwacz cylindra nr 1 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 1031 Obwód sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – niewłaściwy kierunek obrotów
BMW P 1072 Moduł sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2 – usterka wewnętrzna
BMW P 1224 Czujnik położenia pedału przyspieszenia – zakres/wydajność
BMW P 1247 Ciśnienie atmosferyczne – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1625 Czujnik położenia pedału przyspieszenia 2 – usterka obwodu
BMW P 1504 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego, cewka zamykająca – obwód otwarty
BMW P 153 E Korelacja sygnału banku 2 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego
BMW P 176 E Wybór biegów, 6-7 – wejście niskie
BMW P 1790 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd EPROM
BMW P 3151 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – zwarcie obwodu
BMW P 3184 Jednostka sterująca wysokociśnieniowego wtrysku bezpośredniego, bank 1 – błąd komunikacji
BMW P 0354 Cewka zapłonowa ” D ” Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego
BMW F100 Stopień wzmacniacza wyjściowego
BMW P0748 Elektryczny elektromagnes kontroli ciśnienia
BMW P1001 Autotest kluczyka przy włączonym silniku (KOER) nie może zostać ukończony. KOER przerwany
BMW P 119 D Zbyt wysoka wartość adaptacji banku 1 bilansu paliwa
BMW P 0113 Wysoki poziom czujnika temperatury powietrza dolotowego
BMW P 143 A Katalizator ozonu (czujnik temperatury) – usterka
BMW P 1456 Podgrzewany konwerter katalityczny Bank 1 – usterka obwodu zasilania
BMW P 174 B Cewka zmiany biegów A / B – usterka obwodu
BMW P 177 A Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 311 B Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 3 – usterka obwodu
BMW P 3131 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 8 – nieprawidłowy sygnał
BMW U 115 A Zarządzanie momentem obrotowym 3 – monitorowanie żądania, autotest
BMW P0712 Niski poziom sygnału wejściowego obwodu czujnika temperatury płynu przekładniowego
BMW P0758 Elektromagnes zmiany biegów B – usterka elektryczna
BMW P 1139 Wysokie napięcie podgrzewanej sondy lambda 2 Bank 1
BMW P 116 D Czujnik przepływu powietrza (MAF) – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1375 Sygnał jonizacji bank 2 – obwód sterujący – obwód otwarty
BMW P 140 C Układ wydechowy Bank 1 i 2 – wykryto niewystarczający przepływ
Autotest ECU silnika BMW P 16 C 2 Monitorowanie ograniczenia prędkości obrotowej silnika
BMW P 1728 Przekroczenie dopuszczalnej prędkości obrotowej wału korbowego – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1756 Pozycja X dźwigni zmiany biegów – błąd wyboru biegu
BMW P 0196 Sygnał czujnika temperatury oleju silnikowego poza zakresem
BMW P 0208 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 8
BMW P 313 C Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 7
BMW P 0328 Wysoki sygnał czujnika spalania stukowego nr 1
BMW U 116 B Elektroniczna jednostka sterująca tempomatu (tempomat) – brak komunikacji
BMW P0723 Przerywany czujnik prędkości wyjściowej
BMW P0769 Solenoid zmiany biegów D – przerywany
BMW P1145 Obwód sterowania stratami pracy zaworu elektromagnetycznego – elektryczny
BMW P 1179 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 – Wolna zmiana biegów
BMW P 1387 Bank 1 sygnału jonowego – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 1418 Zawór elektromagnetyczny zasilania powietrzem wydechowym – usterka
BMW P 1708 Kontrola trakcji – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1733 Elektroniczna jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1600 ECM – błąd pamięci RAM
BMW P 3008 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 – niski poziom sygnału wejściowego po rozruchu zimnego silnika
BMW P 3106 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – wysokie wejście
BMW U 110 F Elektroniczny moduł kontroli trakcji – brak komunikacji, sygnał redukcji momentu obrotowego
BMW P 0230 Usterka głównego obwodu sterującego pompy paliwa (przekaźnik sterujący pompy paliwa)
BMW F48 Przekaźnik odcięcia sprężarki klimatyzacji
BMW P0608 Usterka wyjścia „A” modułu sterującego VSS
BMW P 0308 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 8
BMW P 1098 Podgrzewana sonda lambda 2, bank 2 – kontrola mieszanki, wolna reakcja
BMW P 1124 Obwód sterujący czujnika różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym Bank 1
BMW P 1315 Czujnik położenia wałka rozrządu A, rząd 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 135 C Usterka obwodu czujnika spalania stukowego 2 Bank 1
BMW P 163 F ECM – monitorowanie ADC – niemożliwy sygnał
BMW P 16 A 1 Elektroniczna jednostka sterująca silnika – usterka wewnętrzna, błąd sumy kontrolnej
BMW P 1574 Obwód zasilania czujnika ECM silnika B – wysokie wyjście
BMW P 1814 Czujnik prędkości wyjściowej skrzyni biegów – usterka obwodu
BMW P 1871 Wejście wyboru biegu 2-1 wysokie
BMW P 3018 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 1 – usterka układu sterowania mieszanką
BMW P 3237 Monitorowanie jednostki sterującej – błąd bilansu paliwa ( FT )
BMW U 112 B Jednostka sterująca zestawu wskaźników – brak komunikacji
BMW P 0420 Wydajność układu katalizatora B1 jest poniżej dopuszczalnego progu
BMW P 0477 Niski sygnał zaworu czujnika ciśnienia spalin
BMW P 0273 Wtryskiwacz cylindra nr 5 – zwarcie do masy
BMW P 1045 Moduł sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2 – błąd pamięci RAM
BMW P 0100 Usterka obwodu czujnika masy powietrza
BMW P1271 Elektryczny czujnik ciśnienia powietrza atmosferycznego
BMW P 1329 Czujnik spalania stukowego 3 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0172 Zbyt bogata mieszanka
BMW P 1654 Sygnał magistrali CAN – czas oczekiwania
BMW P 1515 Działanie wbudowanego wyłącznika czasowego silnika
BMW P 1549 Bank 2 układu kontroli prędkości biegu jałowego – zbyt wysoka prędkość
BMW P 17 E 4 Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej D – kontrola przełożenia
BMW P 1830 Usterka cewki sterującej ciśnieniem oleju przekładniowego
BMW P 315 C Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 11
BMW P 3197 Czujnik temperatury płynu chłodzącego, wylot chłodnicy – usterka
BMW P0372 TIMING REF (HRS) A ZBYT WIELE IMPULSÓW
BMW F23 Usterka zapłonu – cylinder 2
BMW P 1012 Bank 1 układu zmiennych faz rozrządu – usterka obwodu odniesienia
BMW P 1051 Wysoki poziom obwodu sterującego zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2
BMW P 1202 Brak adaptacji bilansu paliwa Bank 2 – zakres/wydajność
BMW P 0131 Niski sygnał sondy lambda 1 (Bank 1)
BMW P 160 E Regulacja napięcia – usterka obwodu
BMW P 0143 Niski poziom sygnału wyjściowego sondy lambda 3 (Bank 1)
BMW P1468 Prawdopodobieństwo odłączenia przełącznika akumulatora podgrzewanego katalizatora
BMW P 1526 Układ sterowania położeniem wałka rozrządu zaworów dolotowych Bank 2 – stopień wyjściowy ECM
BMW P 1558 Siłownik przepustnicy – usterka obwodu
BMW P 17 EF Wybór biegu, 2-1 – kontrola przełożenia
BMW P 1845 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego E – sygnał niski
BMW P 3167 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 7 – niski sygnał wejściowy
BMW P 3214 Monitorowanie magistrali danych CAN – błąd autotestu kontroli trakcji
BMW P 0386 Sygnał czujnika położenia wału korbowego ” B ” poza zakresem
BMW P 0452 Niski sygnał czujnika ciśnienia oparów benzyny
BMW P 0252 Sygnał pompy wtryskowej turbiny ” A ” poza zakresem
BMW P 1023 Bank 1 zmiennych faz rozrządu (VVT) – uczenie adaptacyjne
BMW P 105 C Silnik zmiennych faz rozrządu (VVT) – usterka mechaniczna
BMW P 120 F Pompa próżniowa wspomagania hamulców – niski sygnał
BMW P 1234 Przekaźnik pompy paliwa – niski poziom obwodu pierwotnego
BMW P 161 B Zawór odpowietrzający zbiornika – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0156 Uszkodzona sonda lambda 2 (Bank 2)
BMW P1479 Usterka obwodu pierwotnego sterowania wentylatorem wysokich obrotów
BMW P 1762 Zawór elektromagnetyczny blokady zmiany biegów – wejście wysokie
BMW P 177 C Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P0219 Stan nadmiernej prędkości obrotowej silnika
BMW P 3147 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 12 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0339 Przerywany sygnał DPKV ” A „
BMW P0735 Bieg 5 – nieprawidłowe przełożenie
BMW P0785 Usterka elektromagnesu zmiany biegów/czasu
BMW P 1155 Nieprawidłowy sygnał podgrzewanej sondy lambda 2 Bank 2
BMW P 1191 Bilans paliwa przed katalizatorem, bank 2 – nieprawidłowa wartość
BMW P 142 F Odcięcie paliwa – zbyt niskie ciśnienie paliwa w obwodzie niskiego ciśnienia
BMW P 1448 Diagnoza nieszczelności zbiornika paliwa – zbyt niski prąd pompy
BMW P 1713 Elektroniczna jednostka sterująca skrzyni biegów – monitorowanie jednostki sterującej
BMW P 1741 Cewka sterująca ciśnieniem sprzęgła przemiennika momentu obrotowego – obwód otwarty
BMW P 3111 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 3 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 3127 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 7 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0242 Sygnał wysokiego poziomu z czujnika turbiny ” B „
BMW F67 Generator impulsów wału korbowego
BMW P0702 Elektryczny układ sterowania skrzyni biegów
BMW P 112 F Ciśnienie w kolektorze dolotowym/kąt otwarcia przepustnicy – wysoki poziom korelacji sygnału
BMW P 115 F Czujnik położenia przepustnicy A / B Bank 1 – korelacja
BMW P 1368 Bank 2 sygnałów jonowych – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P1402 Stan przegrzania przełącznika zasilania katalizatora (Bank 1)
BMW P 16 B 2 Autotest ECU silnika – system kontroli powietrza biegu jałowego – usterka
BMW P 171 D Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1589 Czujnik(i) spalania stukowego, bank 1 – usterka obwodu
BMW P 1886 Wybór biegów, 5-6 – usterka
BMW P 3029 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – brak odpowiedzi
BMW P 3249 Usterka obwodu 2 czujnika ciśnienia szyny paliwowej
BMW U 1143 Bank 1 siłownika przepustnicy – błąd pamięci wewnętrznej żądania sterowania
BMW P0510 Usterka przełącznika położenia przepustnicy w pozycji zamkniętej
BMW P0568 Usterka sygnału zestawu tempomatu
BMW P 0284 Wtryskiwacz cylindra nr 8 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 1076 Bank 1 zmiennych faz rozrządu (VVT) – zabezpieczenie przed przeciążeniem – stan przegrzania
BMW P 110 F Czujnik temperatury otoczenia – błąd magistrali danych CAN
BMW P1290 Wysoki sygnał wejściowy obwodu czujnika temperatury głowicy cylindrów (CHT)
BMW P 1340 Wielokrotne przerwy zapłonu przy rozruchu
BMW P 0183 Wysoki poziom sygnału czujnika temperatury paliwa „A”
BMW P 1682 Elektroniczne sterowanie przepustnicą, poziom sterowania 2/3 – nieprawidłowa prędkość biegu jałowego
BMW P 16 C 3 Autotest ECU silnika – reset ograniczenia prędkości silnika
BMW P 1729 4×4 Błąd przełącznika niskiego poziomu
BMW P 1594 Przerwa w obwodzie siłownika zmiennych faz rozrządu B Bank 2
BMW P 1897 Napięcie odniesienia czujnika – wysokie
BMW P 3040 Podgrzewana sonda lambda 2 Bank 1 Lean/Rich
BMW P 3272 Czujnik masowego przepływu powietrza (MAF) Bank 2 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW U 114 F Kontrola momentu obrotowego 2 – żądanie kontroli, błąd sumy kontrolnej
BMW P0551 Zakres/wydajność obwodu czujnika ciśnienia wspomagania układu kierowniczego
BMW P0579 Usterka związana z tempomatem
BMW P 0295 Wtryskiwacz cylindra nr 12 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 1088 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 1 – bogata, powolna reakcja
BMW P 111 A Czujnik masowego przepływu powietrza (MAF) / (VAF) bank 1 – podgrzewana sonda lambda, korelacja
BMW P 1306 Cylinder 6 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1351 Przerwa zapłonu z odcięciem paliwa – cylinder 5
BMW P 1635 Adaptacja przepustnicy – mechaniczny ogranicznik nie wyregulowany
BMW P 1691 Elektroniczny układ sterowania przepustnicą, poziom sterowania 2/3 – usterka sterowania silnikiem przepustnicy
BMW P 1531 Siłownik zmiennych faz rozrządu B, rząd 1 – obwód otwarty
BMW P 156 A Adaptacja przepustnicy, rząd 1 – usterka układu sterowania sygnałem
BMW P 17 FA Wybór biegu, 3-1 – kontrola przełożenia
BMW P 1861 Wybór biegu, 2-1 – usterka
BMW P 3175 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 10 – zwarcie
BMW P 322 D Czujnik ciśnienia atmosferycznego Bank 2 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0407 Niski poziom sygnału czujnika „B” układu recyrkulacji spalin
BMW P 0467 Niski poziom sygnału czujnika przepływu powietrza upustowego
BMW P 0263 Wtryskiwacz cylindra #1 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 1032 Zawór sterowania paliwem – usterka, bank 2
BMW P 1075 Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – zabezpieczenie przed przeciążeniem – usterka obwodu
BMW P 1225 Czujnik położenia przepustnicy Bank 2 – wysokie wejście
BMW P 1249 Przerwa w obwodzie solenoidu regulatora ciśnienia paliwa Bank 1
BMW P1626B(+) zasilanie modułu sterowania zmiennym obciążeniem (VCLM) – usterka obwodu klimatyzacji (A/C)
BMW P1505 System kontroli powietrza biegu jałowego (IAC) przy zacisku adaptacyjnym
BMW P 153 F Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego Bank 2 – błąd ponownego rozruchu
BMW P 176 F Wybór biegu, 6-7 – Niemożliwy sygnał
BMW P 1791 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd EEPROM
BMW P 3152 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – niski sygnał wejściowy
BMW P 3185 Jednostka sterująca wysokociśnieniowego wtrysku bezpośredniego Bank 2 – błąd komunikacji
BMW P 0355 Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego cewki zapłonowej ” E „
BMW F12 Potencjometr przepustnicy
BMW P0749 Przerywany elektromagnes kontroli ciśnienia
BMW P 1004 Usterka obwodu czujnika banku 1 układu zmiennych faz rozrządu
BMW P 119 E Zbyt niska wartość adaptacji banku 2 bilansu paliwa
BMW P 0115 Usterka czujnika temperatury płynu chłodzącego
BMW P 143 B Usterka katalizatora ozonowego (czujnik temperatury)
BMW P 1457 Czujnik temperatury podgrzewanego katalizatora, bank 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 174 C Wybór biegu, 5-3 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 177 B Elektroniczna jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 311 C Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 3
BMW P 3132 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, otwarty obwód cylindra 9
BMW U 115 B Kontrola momentu obrotowego 3 – brak komunikacji
BMW P0713 Obwód wysokiego wejścia czujnika temperatury oleju przekładniowego
BMW P0759 Przerywany elektromagnes zmiany biegów B
BMW P 113 A Czujnik przepływu powietrza (MAF) / (VAF) 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 116 E Czujnik przepływu powietrza (MAF) – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1376 Cewka zapłonowa 4 – błąd prądu jonizacji
BMW P 140 D Cewka zasilania powietrzem wydechowym – usterka obwodu
BMW P 0144 Wysoki poziom wyjściowy sondy lambda 3 (Bank 1)
BMW P1469 Niski okres cyklu klimatyzacji
BMW P 1757 Siłownik zmiany biegów – usterka
BMW P 0197 Niski sygnał czujnika temperatury oleju silnikowego
BMW P 0209 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 9
BMW P 313 D Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 8 – zwarcie/wysokie wejście obwodu
BMW P 0329 Przerywany poziom sygnału czujnika spalania stukowego nr 1
BMW U 116 C Elektroniczna jednostka sterująca tempomatu (tempomat) – żądanie kontroli, błąd sumy kontrolnej
BMW P0724 Przełącznik momentu obrotowego/hamulca B – obwód wysoki
BMW P0770 Usterka elektromagnesu zmiany biegów E
BMW P 1149 Zbyt wysoki sygnał podgrzewanej sondy lambda 2 Bank 2
BMW P 117 Czujnik położenia przepustnicy A / B Bank 2 – korelacja
BMW P 1388 Sygnał jonowy bank 2 – brak sygnału
BMW P 1419 Czujnik przepływu powietrza (MAF) 2 – usterka obwodu
BMW P 1709 Kontrola trakcji – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1734 Elektrozawór kontroli ciśnienia oleju przekładniowego B – usterka obwodu
BMW P1601 ECM Wysoka temperatura skrzyni biegów
BMW P 3009 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – niski sygnał wejściowy po rozruchu zimnego silnika
BMW P 3107 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0231 Niski poziom obwodu wtórnego pompy paliwa
BMW F5 Zawór wtryskiwacza – cylinder 2
BMW P0609 Usterka wyjścia „B” modułu sterującego VSS
BMW P 0309 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 9
BMW P 1099 Zmienny rozrząd zaworów (VVT) – Porównanie start/koniec – Usterka obwodu Bank 2
BMW P 1125 Czujnik położenia przepustnicy A/B – zakres/wydajność, niewielkie odchylenie
BMW P 1316 Czujnik położenia wałka rozrządu A, bank 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 135 D Czujnik spalania stukowego 5 – usterka obwodu
BMW P 1395 Sygnał jonizacji – obwód otwarty
BMW P 1640 ECM – błąd pamięci RAM / ROM
BMW P 16 A 2 Elektroniczna jednostka sterująca silnika – usterka wewnętrzna, błąd sumy kontrolnej
BMW P 1575 Jednostka sterująca silnika, obwód zasilania czujnika B – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1872 Wejście wyboru biegu 3-2 wysokie
BMW P 3019 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – usterka układu sterowania mieszanką
BMW P 3238 Autotest ECU silnika – usterka generatora zegara
BMW U 112 E Czujnik położenia pedału przyspieszenia – brak komunikacji
BMW P 0421 Wydajność grzewcza katalizatorów B1 jest poniżej dopuszczalnego progu
BMW P 0478 Wysoki sygnał zaworu czujnika ciśnienia spalin
BMW P 0274 Wtryskiwacz cylindra nr 5 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 1046 Moduł sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2 – błąd ROM
BMW P 0101 Sygnał wyjściowy czujnika przepływu powietrza poza zakresem
BMW P 1103 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego – sygnał wysoki
BMW P 1280 Układ wtryskiwaczy z dodatkowym kanałem powietrza – usterka obwodu
BMW P 1330 Czujnik spalania stukowego 3 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 0173 Wyciek paliwa z układu paliwowego bloku cylindrów nr 2
BMW P 165 F Podgrzewana sonda lambda 1, bank 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1516 Obwód termostatu sterującego nagrzewnicy Zakres/wydajność
BMW P 154 C Nieprawidłowy sygnał zespołu 1 siłownika przepustnicy
BMW P 17 E 5 Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej E – kontrola przełożenia
BMW P 1831 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego A – sygnał wysoki
BMW P 315 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni do cylindra 12 – zwarcie/wysoki sygnał wejściowy
BMW P 3198 Usterka czujnika temperatury płynu chłodzącego
BMW P0373 REF (HRS) A IMPULSY PRZERYWANE
BMW P 0441 Słabe oczyszczanie układu EVAP
BMW F24 Usterka zapłonu – cylinder 3
BMW P 1013 Bank 1 układu zmiennych faz rozrządu – błąd przeładowania obwodu odniesienia
BMW P 1052 Obwód sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2 – Niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 1203 Bilans paliwa poza limitami adaptacji Bank 2 – zakres/wydajność
BMW P 0132 Wysoki sygnał sondy lambda 1 (Bank 1)
BMW P 1610 Jednostka sterująca podgrzewaniem katalizatora – błąd komunikacji
BMW P 0185 Usterka obwodu czujnika temperatury paliwa „B”
BMW P 1683 Elektroniczne sterowanie przepustnicą, poziom sterowania 2/3 – nieprawidłowa prędkość biegu jałowego
BMW P 1527 Siłownik zmiennych faz rozrządu A Bank 2 – niski poziom sygnału
BMW P 155 C Nieprawidłowy sygnał siłownika przepustnicy Bank 2
BMW P 17 F 0 Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej A/D – sterowanie przełożeniem
BMW P 1846 Sprzęgło przemiennika momentu obrotowego – sygnał niski
BMW P 3168 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 7 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 3216 Magistrala danych CAN, usterka – sygnał magistrali danych CAN nie został odebrany na czas
BMW P 0387 Niski poziom lub zwarcie do masy DPKV „B”
BMW P 0453 Wysoki sygnał czujnika ciśnienia oparów benzyny
BMW P 0253 Sygnał niski pompy wtryskowej turbiny ” A „
BMW P 1024 Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – uczenie adaptacyjne
BMW P 105 D Czujnik temperatury powietrza dolotowego – zbyt niskie napięcie
BMW P 1216 Pompa paliwa – w trybie awaryjnym
BMW P1235 Kontrolka pompy paliwa poza zakresem autotestu
BMW P 161 C Zawór odpowietrzający zbiornika paliwa – obwód otwarty
BMW P 0157 Niski poziom sygnału wyjściowego sondy lambda 2 (Bank 2)
BMW P1480 Niski poziom wtórnego wentylatora przy włączonym niskim wentylatorze
BMW P 1763 Zawór elektromagnetyczny blokady zmiany biegów – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 1780 Magistrala danych CAN, redukcja momentu obrotowego – usterka
BMW P 0220 Usterka czujnika położenia przepustnicy ” B „
BMW P 3148 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 1 – usterka obwodu
BMW P 0340 Usterka czujnika wałka rozrządu
BMW P0736 Nieprawidłowe przełożenie biegu wstecznego
BMW P0786 Zakres/wydajność cewki zmiany biegów/timingu
BMW P 1156 Podgrzewana sonda lambda 2, bank 2 – niskie napięcie
BMW P 1192 Bilans paliwa przed katalizatorem, rząd 1 – nieprawidłowa wartość
BMW P 1430 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa – niski prąd grzałki
BMW P 1449 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa – zbyt wysoki prąd pompy
BMW P 1714 Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – monitorowanie jednostki sterującej
BMW P 1742 Cewka sterująca ciśnieniem sprzęgła przemiennika momentu obrotowego – zwarcie obwodu
BMW P 3112 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 4
BMW P 3128 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 8 – obwód otwarty
BMW P 0243 Usterka elektromagnesu zaworu wydechowego turbiny ” A „
BMW F70 Sonda lambda (czujnik tlenu)
BMW P0703 Usterka konwertera momentu obrotowego/przełącznika hamulca B
BMW P 1130 Podgrzewana sonda lambda 2 Bank 1 – Nieprawidłowa wydajność podczas testu dynamicznego
BMW P 1160 Bilans paliwa Bank 2 – zakres/wydajność
BMW P 1369 Sygnał jonowy Bank 2 – Brak sygnału
BMW P 1403 Elektrozawór akumulatora parowania Bank 2 – usterka obwodu
BMW P 16 B 3 Autotest ECU silnika – monitorowanie momentu obrotowego
BMW P 171 E Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 158 A Bank 1 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego – działanie awaryjne
BMW P 1887 Hydrauliczna pompa ciśnieniowa skrzyni biegów – usterka
BMW P 3030 Zbyt wysoka wartość adaptacyjna podgrzewanej sondy lambda 1, bank 1
BMW P 3250 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Bank 2 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW U 1144 Czujnik NOx, bank 1 – brak komunikacji
BMW P0520 Usterka obwodu czujnika/przełącznika ciśnienia oleju silnikowego
BMW P0569 Wadliwe działanie sygnału tempomatu
BMW P 0285 Wtryskiwacz cylindra nr 9 – zwarcie do masy
BMW P 1077 Silnik zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – zabezpieczenie przed przeciążeniem – stan przegrzania
BMW P1110 Przełączenie cewki zaworu
BMW P1299
BMW P 1341 Wielokrotne przerwy zapłonu podczas odcięcia paliwa
BMW P 1378 Autotest ECU silnika – usterka układu kontroli spalania stukowego Bank 2
BMW P 140 E Odcięcie paliwa – zbyt niski poziom paliwa
BMW P 16 C 5 Przekaźnik układu sterowania silnikiem – usterka obwodu
BMW P 172 A Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1595 Wewnętrzny błąd sumy kontrolnej banku 2 modułu ECM silnika
BMW P 1898 Niskie napięcie odniesienia czujnika
BMW P 3041 Podgrzewana sonda lambda 2 Bank 2 Lean/Rich
BMW P 3283 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej, bank 1 – sygnał zużycia paliwa poza zakresem
BMW U 1150 Wielofunkcyjna jednostka sterująca – żądanie kontroli, błąd sumy kontrolnej
BMW P0552 Niski poziom sygnału wejściowego obwodu czujnika ciśnienia wspomagania układu kierowniczego
BMW P0580 Usterka związana z tempomatem
BMW P 0296 Wtryskiwacz cylindra nr 12 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 1089 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – uboga, powolna reakcja
BMW P 111 B Czujnik masy powietrza (MAF)/( VAF) Bank 1 – Korelacja podgrzewanej sondy lambda
BMW P 1307 Cylinder 7 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1352 Przerwa zapłonu podczas uruchamiania – cylinder 6
BMW P 1636 Usterka obwodu sterowania przepustnicy Bank 1
BMW P 1692 Poziom 2/3 elektronicznego sterowania przepustnicą – sterowanie silnikiem przepustnicy/odcięcie dopływu paliwa
BMW P 1532 Przerwa w obwodzie siłownika zmiennych faz rozrządu Bank 2
BMW P 156 B Adaptacja przepustnicy, bank 1 – błąd adaptacji
BMW P 1800 Wybór prędkości wejściowej/biegu – korelacja sygnałów
BMW P 1862 Wybór biegu, 3-2 – usterka
BMW P 3176 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 10 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 322 E Czujnik ciśnienia atmosferycznego, bank 2 – nieprawidłowa wartość ciśnienia maksymalnego
BMW U 1110 ECU kontroli trakcji – sterowanie żądaniem, sygnał redukcji momentu obrotowego – błąd sumy kontrolnej
BMW P 0408 Wysoki poziom sygnału czujnika „B” układu recyrkulacji spalin
BMW P 0468 Wysoki poziom sygnału czujnika przepływu powietrza upustowego
BMW P 0264 Wtryskiwacz cylindra nr 2 – zwarcie do masy
BMW P 103 A Zbyt wysoki sygnał banku 1 zmiennych faz rozrządu
BMW F73 Czujnik prędkości pojazdu (VSS)
BMW P 1226 Usterka elektronicznego układu sterowania przepustnicą (ETS)
BMW P 124 C Czujnik NOx, bank 1 – brak sygnału do włączenia
BMW P 1628 Siłownik przepustnicy – test sprężyny powrotnej nie powiódł się Bank 1
BMW P 1506 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego, cewka otwierająca – wysoki sygnał
BMW P 1540 Czujnik położenia pedału
BMW P 1770 Magistrala danych CAN – usterka obwodu sterowania przekładnią momentu obrotowego
BMW P 1792 Elektroniczna jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1815 Przełącznik wyboru kierownicy – niski sygnał
BMW P 3153 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 2 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 3186 Czujnik temperatury powietrza dolotowego Bank 2 – niski sygnał wejściowy
BMW P 0356 Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego cewki zapłonowej ” F „
BMW F16 Generator impulsów odniesienia zapłonu
BMW P0750 Usterka cewki zmiany biegów AP
BMW P 1005 Błąd resetowania obwodu czujnika banku 1 układu zmiennych faz rozrządu
BMW P 11A0 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 1 – wolna reakcja po odcięciu paliwa
BMW P 0116 Wyjście czujnika temperatury płynu chłodzącego poza zakresem
BMW P 1603 Autotest ECU silnika – monitorowanie momentu obrotowego
BMW P 143 Czujnik temperatury katalizatora COzone/czujnik temperatury płynu chłodzącego, wylot chłodnicy – korelacja
BMW P 1459 Bank 2 podgrzewanej grzałki katalizatora – usterka obwodu zasilania
BMW P 174 D Wybór biegu, wejście 5-3 wysokie
BMW P 0186 Sygnał czujnika temperatury paliwa „B” poza zakresem
BMW P 311 D Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 4 – zwarcie obwodu/wysokie napięcie wejściowe
BMW P 3133 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 9 – niski sygnał wejściowy
BMW U 115 C Kontrola momentu obrotowego 3 – żądanie kontroli, błąd sumy kontrolnej
BMW P0714 Przerywany obwód czujnika temperatury oleju przekładniowego
BMW P0760 Usterka elektromagnesu zmiany biegów C
BMW P 113 B Czujnik przepływu powietrza (MAF) / (VAF) 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1170 Bilans paliwa za katalizatorem, bank 2 – nieprawidłowa wartość
BMW P 1611 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd komunikacji
BMW P 0145 Czujnik tlenu 3 (bank 1) – wolna reakcja na mieszankę bogatą/chudą
BMW P 1470 Elektrozawór akumulatora parowania – stopień wyjściowy ECM
BMW P 1758 Pozycja Y dźwigni zmiany biegów – usterka obwodu elektrycznego
BMW P 0198 Wysoki sygnał czujnika temperatury oleju silnikowego
BMW P 0210 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 10
BMW P 313 E Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 8 – usterka obwodu
BMW P 0330 Usterka obwodu czujnika spalania stukowego #2
BMW U 116 D Czujnik prędkości koła – brak sygnału
BMW P0725 Usterka obwodu wejściowego prędkości obrotowej silnika
BMW P0771 Cewka zmiany biegów E Wydajność lub utknęła wyłączona
BMW P 114 A Bilans paliwa za katalizatorem, bank 1 – nieprawidłowa wartość
BMW P 1180 Podgrzewana sonda lambda 2 Bank 1 – wolna reakcja
BMW P 1389 Cewka zapłonowa 5 – błąd prądu jonizacji
BMW P 1420 Cewka zasilania powietrzem wydechowym – usterka obwodu
BMW P 170 A Zawór elektromagnetyczny kontroli ciśnienia oleju przekładniowego A – usterka
BMW P 1735 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1602 Autotest elektronicznej jednostki sterującej silnika – usterka
BMW P 3010 Podgrzewana sonda lambda 2 Bank 1 – niski poziom sygnału wejściowego po rozruchu zimnego silnika
BMW P 3108 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 3 – obwód otwarty
BMW P 0232 Obwód wtórny pompy paliwa zablokowany na wysokim poziomie
BMW F50 Usterka zapłonu – cylinder 4
BMW P0620 Usterka obwodu sterowania generatora
BMW P 0310 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 10
BMW P 10 A 5 Wtryskiwacze, bank 1 – błąd inicjalizacji
BMW P 1126 Czujnik położenia przepustnicy A / B – zakres / wydajność, duże odchylenie
BMW P 1317 Czujnik położenia wałka rozrządu B – zakres / wydajność
BMW P 135 E Czujnik spalania stukowego 6 – usterka obwodu
BMW P 1396 Czujnik położenia wału korbowego / czujnik prędkości wału korbowego 1 / 2 – nieprawidłowy sygnał
Siłownik przepustnicy BMW P 1643 Niemożliwy sygnał
BMW P 16 A 3 Elektroniczna jednostka sterująca silnika – usterka wewnętrzna, błąd pamięci
BMW P 157 A Adaptacja przepustnicy, bank 2 – usterka układu sterowania sygnałem
BMW P 1873 Wysokie wejście wyboru biegu 4-3
BMW P 3020 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 – nieprawidłowe napięcie sygnału
BMW P 323 A Czujnik ciśnienia atmosferycznego bank 2 – usterka obwodu
BMW U 1131 Wielofunkcyjna jednostka sterująca – brak komunikacji
BMW P 0422 Wydajność głównego katalizatora B1 jest poniżej dopuszczalnego progu
BMW P 0479 Poziom przerywany zaworu czujnika ciśnienia spalin
BMW P 0275 Wtryskiwacz cylindra nr 5 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 1047 Wysoki poziom obwodu sterującego zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1
BMW P 0102 Niski poziom sygnału wyjściowego czujnika przepływu powietrza
BMW P 1104 Niski poziom czujnika różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym Bank 1
BMW P 1281 Solenoid regulatora ciśnienia paliwa Bank 2 – niski poziom wejściowy
BMW P 1331 Czujnik położenia wałka rozrządu B Bank 1 – wartość zadana faz rozrządu poza zakresem
BMW P 0174 Zbyt uboga mieszanka bloku cylindrów nr 2
BMW P 1663 Elektroniczny moduł sterujący immobilizera – nieprawidłowe kodowanie
BMW P1517 Błąd wejścia układu sterowania kanału dolotowego (IMRC) (Bank #2)
BMW P 154 D Nieprawidłowy sygnał zespołu 1 siłownika przepustnicy
BMW P 17 E 6 Wybór biegu, 1-2 – kontrola przełożenia
BMW P 1832 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego B – sygnał wysoki
BMW P 315 E Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 12 – awaria obwodu
BMW P 3199 Temperatura płynu chłodzącego – sygnał stały
BMW P0374 TIMING REF (HRS) A BRAK IMPULSÓW
BMW P 0442 Mała nieszczelność w układzie EVAP
BMW F25 Usterka zapłonu – cylinder 1
BMW P 1014 Bank 1 układu zmiennych faz rozrządu – błąd parzystości obwodu odniesienia
BMW P 1053 Obwód sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2 – zwarcie obwodu
BMW P 1204 Usterka obwodu podgrzewanej sondy lambda 2 Bank 1
BMW P 0133 Powolna reakcja sondy lambda 1 (Bank 1) na mieszankę bogatą/ubogą
BMW P 129 B Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym Bank 1 Zakres/wydajność
BMW P 1342 Przerwa zapłonu podczas uruchamiania – cylinder 1
BMW P 162 A Siłownik przepustnicy – błąd testu sprężyny powrotnej Bank 2
BMW P 1684 Elektroniczny układ sterowania przepustnicą, poziom sterowania 2/3 – usterka
BMW P 1528 Siłownik zmiennych faz rozrządu A Bank 2 – Wysoki sygnał
BMW P 155 D Siłownik przepustnicy Bank 2 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 17 F 1 Sprzęgło przemiennika momentu obrotowego A/C – kontrola przełożenia
BMW P 1848 Czujnik położenia selektora automatycznej skrzyni biegów – nieprawidłowy sygnał
BMW P 3169 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 8 – zwarcie obwodu
BMW P 3217 Monitorowanie magistrali danych CAN – niemożliwy sygnał
BMW P 0388 Wysoki poziom lub zwarcie do +12 V DPKV „B”
BMW P 0454 Przerywany sygnał poziomu czujnika ciśnienia pary gazu
BMW P 0254 Wysoki sygnał pompy wtryskowej turbiny „A”
BMW P 1025 Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – uczenie adaptacyjne – pozycje niezapisane
BMW P 1060 Silnik siłownika zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2 – usterka obwodu napięcia zasilania
BMW P 1218 Usterka obwodu czujnika położenia przepustnicy Bank 2
BMW P 1236 Wysoki poziom obwodu pierwotnego przekaźnika pompy paliwa
BMW P 161 D Adaptacja korpusu przepustnicy Bank 2 – Test sprężyny powrotnej nie powiódł się
BMW P 0158 Wysoki poziom wyjściowy sondy lambda 2 (Bank 2)
BMW P1481F Obwód wtórny wentylatora niski przy włączonym wentylatorze wysokim
BMW P 1764 Zawór elektromagnetyczny blokady zmiany biegów – obwód otwarty
BMW P17814?4 Przełącznik niskiego poziomu poza zakresem autotestu
BMW P 0221 Sygnał czujnika położenia przepustnicy ” B ” poza zakresem
BMW P 3149 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 1 – niski sygnał wejściowy
BMW P 0341 Sygnał czujnika wałka rozrządu poza zakresem
BMW P0740 Usterka obwodu sprzęgła konwertera momentu obrotowego
BMW P0787 Niski poziom cewki zmiany biegów/rozrządu
BMW P 1157 Podgrzewana sonda lambda 2, bank 2 – wysokie napięcie
BMW P 1193 Bilans paliwa przed katalizatorem, rząd 2 – nieprawidłowa wartość
BMW P 1431 Moduł diagnostyczny nieszczelności zbiornika paliwa – wysokie wyjście grzałki
BMW P 144 A Stosunek poziomu paliwa do pojemności zbiornika paliwa
BMW P 1715 Skrzynia biegów – kontrola ciśnienia hydraulicznego
BMW P 1743 Cewka sterująca ciśnieniem płynu przekładniowego E – usterka obwodu
BMW P 3113 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 4 – niski poziom wejściowy
BMW P 3129 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 8 – niski poziom wejściowy
BMW P 0244 Sygnał elektromagnetyczny przepustnicy spalin turbiny ” A ” poza zakresem dodawania
BMW P0554 Przerwa w obwodzie czujnika ciśnienia wspomagania układu kierowniczego
BMW P0704 Usterka obwodu wejściowego przełącznika sprzęgła
BMW P 1131 Podgrzewana sonda lambda 2 Bank 2 – Nieprawidłowe działanie podczas testu
BMW P 1161 Bilans paliwa Bank 2 Zakres/wydajność
BMW P 136 D Cewka zapłonowa 1 – błąd prądu jonizacji
BMW P1404 Zbyt wysoki prąd podgrzewanego katalizatora podczas podgrzewania (Bank 2)
BMW P 16 B 4 Autotest ECU silnika – monitorowanie odległości tempomatu
BMW P 171 F Elektroniczna jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 158 B Bank 1 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego – błąd diagnostyczny
BMW P 1888 Sygnał magistrali danych CAN nie został odebrany na czas, zestaw wskaźników – nieprawidłowe wyłączenie blokady selektora
BMW P 3031 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – zbyt wysoka wartość adaptacji
BMW P 3251 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Bank 2 – wysokie wejście
BMW U 1146 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego Bank 2 – brak komunikacji
BMW P0521 Obwód czujnika/przełącznika ciśnienia oleju silnikowego – zakres/wydajność
BMW P0570 Wadliwe działanie sygnału przyspieszenia tempomatu
BMW P 0286 Wtryskiwacz cylindra nr 9 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 1078 Silnik zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – zabezpieczenie przed przeciążeniem – wysokie wejście
BMW P 1111 Czujnik temperatury płynu chłodzącego, wylot chłodnicy – usterka
BMW P 1379 Autotest ECU silnika – usterka układu kontroli spalania stukowego Bank 2
BMW P 1410 Poziom paliwa – niemożliwy sygnał
BMW P 1700 Błąd przełożenia prędkości wejściowej/wyjściowej – nieprawidłowy sygnał
BMW P 172 B Jednostka sterująca elektronicznej skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1596 Jednostka sterująca silnika, bank 2 – błąd wewnętrzny, sygnał magistrali danych CAN nie został odebrany na czas
Czujnik ciśnienia szyny paliwowej BMW P 3000 sygnał wyższy niż oczekiwany
BMW P 3090 Ciśnienie szyny paliwowej, zarządzanie paliwem – nieprawidłowa minimalna wartość ciśnienia
BMW P 3284 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej Bank 1 – niemożliwy sygnał
BMW U 1151 Siłownik przepustnicy Bank 2 – brak komunikacji
BMW P0553 Wysoki sygnał wejściowy obwodu czujnika ciśnienia w układzie wspomagania kierownicy
BMW P0600 Usterka łącza komunikacji szeregowej
BMW P 0300 Wykryto losowe/wielokrotne przerwy zapłonu
BMW P 1090 Bilans paliwa przed katalizatorem, bank 1 – nieprawidłowa wartość
BMW P 111 C Czujnik masy powietrza (MAF)/( VAF) Bank 2 – Korelacja podgrzewanej sondy lambda
BMW P 1308 Cylinder 8 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1353 Przerwa zapłonu z odcięciem paliwa – cylinder 6
BMW P 1637 Sterowanie przepustnicą – odchylenie sterowania, bank 1
BMW P 1693 Poziom 2/3 elektronicznego sterowania przepustnicą – sterowanie silnikiem przepustnicy/odcięcie dopływu paliwa
BMW P 1533 Siłownik zmiennych faz rozrządu B Bank 2 – wejście niskie
BMW P 156 C Odchylenie sterowania adaptacji przepustnicy Bank 1
BMW P 1801 Cewka zmiany biegów A – niski poziom wejściowy
BMW P 1863 Wybór biegu, 4-3 – usterka
BMW P 3177 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 10 – wysokie wejście
BMW P 322 F Czujnik ciśnienia atmosferycznego, bank 2 – nieprawidłowa minimalna wartość ciśnienia
BMW U 1111 Jednostka sterująca skrzyni biegów SMT – monitorowanie żądania, sygnał redukcji momentu obrotowego – autotest
BMW P 0410 Usterka układu zasilania powietrzem wtórnym
BMW P 0469 Przerywany poziom sygnału czujnika przepływu powietrza przepłukującego
BMW P 0265 Wtryskiwacz cylindra nr 2 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 103 C Stan przegrzania siłownika zmiennych faz rozrządu banku dolotowego 1
BMW F 76 CO biegu jałowego – potencjometr
BMW P 1227 Czujnik położenia przepustnicy Bank 2 Zakres/wydajność
BMW P 124 D Czujnik NOx, bank 1 – brak sygnału
BMW P 1629 Siłownik przepustnicy – test sprężyny powrotnej nie powiódł się Bank 1
BMW P 1507 Siłownik sterowania prędkością biegu jałowego, cewka otwierająca – niski sygnał
BMW P 1541 Obwód sterujący przekaźnika pompy paliwa przerwany
BMW P 1771 Magistrala danych CAN, usterka obwodu sterowania przekładnią momentu obrotowego – niemożliwy sygnał
BMW P 1793 Kontrola trakcji – stan przegrzania
BMW P 1816 Przełącznik wyboru kierownicy – niski sygnał
BMW P 3154 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 3 – zwarcie obwodu
BMW P 3187 Czujnik temperatury powietrza dolotowego Bank 2 – wysokie wejście
BMW P 0357 Cewka zapłonowa ” G ” Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego
BMW F18 Stopień wyjściowy
BMW P0751 Cewka zmiany biegów A PerformanceP lub nie działa
BMW P 1006 Bank 1 układu zmiennych faz rozrządu – błąd parzystości obwodu czujnika
BMW P 11 A 1 Czujnik położenia przepustnicy Bank 1 – Wysokie wejście
BMW P 0117 Niski poziom czujnika temperatury płynu chłodzącego
BMW P 1604 Autotest ECU silnika – monitorowanie prędkości obrotowej silnika
BMW P 143 E Usterka czujnika temperatury katalizatora ozonowego
BMW P 1460 Bank 1 czujnika temperatury podgrzewanego katalizatora – nieprawidłowy sygnał
BMW P 174 E Wybór biegu, 5-3 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0187 Sygnał czujnika niskiej temperatury paliwa „B”
BMW P 311 E Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 4 – usterka obwodu
BMW P 3134 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 9 – wysokie wejście
BMW U 115 D Elektroniczna jednostka sterująca silnika – żądanie kontroli, autotest
BMW P0715 Wadliwe działanie obwodu czujnika prędkości wejściowej/turbiny
BMW P0761 Cewka zmiany biegów C Wydajność lub zablokowanie wyłączenia
BMW P 113 C Czujnik temperatury powietrza dolotowego 2 Bank 1 Niemożliwy sygnał
BMW P 1171 Czujnik ciśnienia atmosferycznego – uczenie adaptacyjne
BMW P 1205 Usterka obwodu podgrzewanej sondy lambda 2 Bank 2
BMW P 0134 Brak aktywności wyjścia sondy lambda 1 (Bank 1)
BMW P 1612 Usterka komunikacji zestawu wskaźników
BMW P 0146 Brak aktywności wyjścia sondy lambda 3 (Bank 1)
BMW P 1471 Silnik pompy sterującej wyciekiem paliwa – obwód otwarty
BMW P 1759 Pozycja X dźwigni zmiany biegów – błąd wyboru biegu
BMW P 0199 Przerywany sygnał czujnika temperatury oleju silnikowego
BMW P 0211 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza nr 11
BMW P 313 F Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 8
BMW P 0331 Sygnał czujnika spalania stukowego nr 2 poza zakresem
BMW U 116 Jednostka sterująca EESP (program stabilności) – brak komunikacji
BMW P0726 Zakres/wydajność obwodu wejściowego prędkości obrotowej silnika
BMW P0772 Cewka zmiany biegów E zablokowana
BMW P 114 B Bilans paliwa za katalizatorem, bank 1 – nieprawidłowa wartość
BMW P 1181 Wolna reakcja podgrzewanej sondy lambda 2 Bank 2
BMW P 138 A Cewka zapłonowa 6 – błąd prądu jonizacji
BMW P 1421 Bank 2 układu wydechowego – niewystarczający przepływ
BMW P 170 B Zawór elektromagnetyczny kontroli ciśnienia oleju przekładniowego B – usterka
BMW P 1736 6. bieg – nieprawidłowe przełożenie
BMW P 3011 Podgrzewana sonda lambda 2 Bank 2 – niski poziom sygnału wejściowego po uruchomieniu zimnego silnika
BMW P 3109 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 3 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0233 Przerywany poziom obwodu wtórnego pompy paliwa
BMW F51 Usterka zapłonu – cylinder 6
BMW P0621 Usterka obwodu sterującego lampy generatora „L”
BMW P 0311 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 11
BMW P 10 A 6 Wtryskiwacze, bank 1 obwód otwarty
BMW P 1127 Czujnik poziomu oleju silnikowego – niemożliwy sygnał
BMW P 1360 Przerwa zapłonu podczas rozruchu – cylinder 10
BMW P 1397 Czujnik położenia wałka rozrządu 2, rząd 1 – usterka obwodu
BMW P 1644 Adaptacja korpusu przepustnicy Bank 1 – Mechaniczny ogranicznik nie wyregulowany
BMW P 16 A 4 Jednostka sterująca silnika – usterka wewnętrzna, magistrala czujnika spalania stukowego
BMW P 157 B Bank 2 adaptacji przepustnicy – błąd adaptacji
BMW P 1874 Wejście wyboru biegu 5-4 wysokie
BMW P 3021 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – nieprawidłowe napięcie sygnału
BMW P 323 B Czujnik ciśnienia atmosferycznego bank 2 – korelacja sygnału
BMW U1135 SCP wskazujący brak lub nieprawidłowy sygnał wyłącznika zapłonu
BMW P 0423 Wydajność grzałki katalizatora B1 poniżej dopuszczalnego progu
BMW P 0480 Usterka obwodu sterującego przekaźnika wentylatora
BMW P 0276 Wtryskiwacz cylindra nr 6 – zwarcie do masy
BMW P 0103 Wysoki sygnał wyjściowy czujnika przepływu powietrza
BMW P 1105 Wysoki poziom czujnika różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym Bank 1
BMW P 1282 Solenoid regulatora ciśnienia paliwa Bank 2 – wysokie wejście
BMW P 1332 Czujnik spalania stukowego 4 – wejście niskie
BMW P 0175 Zbyt bogata mieszanka bloku cylindrów nr 2
BMW P 166 F Podgrzewana sonda lambda 1, bank 2 – nieprawidłowy sygnał
BMW P1518 Wadliwe działanie (zablokowane otwarcie) układu sterowania przepustnicą kolektora dolotowego (IMRC)
BMW P 154 E Korelacja sygnału zespołu 1 siłownika przepustnicy
BMW P 17 E 7 Wybór biegu, 2-3 – kontrola przełożenia
BMW P 1833 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego C – sygnał wysoki
BMW P 315 F Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 12 – obwód otwarty
BMW P 3200 Jednostka sterująca skrzyni biegów, magistrala danych CAN – błąd wewnętrzny
BMW P0375 TIMING REF (HRS) B MAILFUNCTION
BMW P 0443 Usterka obwodu zaworu upustowego układu emisji par paliwa
BMW F26 Napięcie zasilania jednostki sterującej B+
BMW P 1015 Bank 1 układu zmiennych faz rozrządu – błąd kontroli odchylenia łańcucha odniesienia
BMW P 1054 Nieprawidłowe działanie obwodu sterowania zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 2
BMW P 129 D Ciśnienie w kolektorze dolotowym – nieprawidłowa wartość ciśnienia maksymalnego
BMW P 1343 Przerwa zapłonu z odcięciem paliwa – cylinder 1
BMW P 162 B Sterowanie przepustnicą – odchylenie sterowania, bank 2
BMW P 1685 Elektroniczny układ sterowania przepustnicą, poziom sterowania 2/3 – usterka
BMW P 1529 Siłownik położenia wałka rozrządu zaworów wylotowych – stopień wyjściowy ECM
BMW P 155 E Siłownik przepustnicy Bank 2 – korelacja sygnałów
BMW P 17 F 2 Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej A/B – sterowanie przełożeniem skrzyni biegów
BMW P 1850 Czujnik położenia dźwigni zmiany biegów – wejście wysokie
BMW P 316 A Temperatura płynu chłodzącego – nieprawidłowy sygnał
BMW P 3218 Monitorowanie magistrali danych CAN – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0389 Przerywany sygnał czujnika położenia wału korbowego ” B „
BMW P 0455 Duża nieszczelność w układzie EVAP
BMW P 0255 Pompa wtryskowa turbiny ” A ” Przerywany poziom sygnału
BMW P 1029 Stan przegrzania silnika zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1
BMW P 1061 Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – Limp – Home – Usterka obwodu
BMW P 1219 Czujnik położenia przepustnicy Bank 2 – zakres/wydajność
BMW P 1237 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym 2 – niski poziom wejściowy
BMW P 161 E Siłownik przepustnicy Bank 2 – Błąd testu sprężyny powrotnej
BMW P 0159 Czujnik tlenu 2 (bank 2) powolna reakcja na mieszankę bogatą/chudą
BMW P1483 Nadmiar prądu w obwodzie zasilania wentylatora
BMW P 1765 Magistrala danych CAN, siłownik przepustnicy – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1782 Magistrala danych CAN, żądanie hamowania – usterka
BMW P 0222 Niski poziom czujnika położenia przepustnicy ” B „
BMW P 314 A Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 9 – zwarcie obwodu/wysokie wejście
BMW P 0342 Niski sygnał czujnika wałka rozrządu
BMW P0741 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego nie działa lub jest zablokowany
BMW P0788 Wysoki stan cewki zmiany biegów/timingu
BMW P 1158 Bilans paliwa Bank 1 Zakres/wydajność
BMW P 1195 Czujnik różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym Bank 2 Niemożliwy sygnał
BMW P 1432 Układ zasilania powietrzem wylotowym – nieprawidłowe natężenie przepływu
BMW P 144 B Stosunek poziomu paliwa do zużycia paliwa
BMW P 1716 Skrzynia biegów – usterka obwodu elektrycznego
BMW P1744 System sprzęgła przekładni hydrokinetycznej (TCC) mechanicznie zablokowany w pozycji wyłączonej
BMW P 3114 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 4 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 312 A Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – zwarcie obwodu/wysokie wejście
BMW P 0245 Elektromagnes klapy wydechowej turbiny ” A ” zawsze otwarty
BMW P 0560 Napięcie zasilania systemu poniżej progu roboczego
BMW P0705 Usterka obwodu czujnika zakresu skrzyni biegów (wejście PRNDL)
BMW P 1132 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 – usterka obwodu grzałki
BMW P 1166 Podgrzewana sonda lambda – pomieszane sygnały
BMW P 136 E Cewka zapłonowa 2 – błąd prądu jonizacji
BMW P1405 Odłączony lub zatkany górny przewód czujnika różnicowego sprzężenia zwrotnego EGR (DPFE)
BMW P 16 B 5 Autotest ECU silnika – monitorowanie sekwencyjnej ręcznej skrzyni biegów
BMW P 1720 Magistrala danych CAN – usterka
BMW P 158 C Błąd adaptacji banku 1 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego
BMW P 1889 Napięcie systemowe (sieć pokładowa) – usterka obwodu
BMW P 3032 Niemożliwy sygnał podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 1
BMW P 3252 Zawór elektromagnetyczny akumulatora par paliwa bank 2 – wysokie wejście
BMW U 1147 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego, bank 2 – monitorowanie żądania, autotest
BMW P0522 Niskie napięcie w obwodzie czujnika ciśnienia oleju silnikowego/przełącznika
BMW P0571 Wadliwe działanie przełącznika tempomatu/hamulca A
BMW P 0287 Wtryskiwacz cylindra nr 9 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 107 A Silnik zmiennych faz rozrządu (VVT) – zabezpieczenie przed przeciążeniem – zbyt wysoka wartość siły
BMW P 1112 Czujnik temperatury płynu chłodzącego, wylot chłodnicy – usterka
BMW P 113 D Usterka obwodu czujnika temperatury powietrza dolotowego 2 Bank 1
BMW P 1172 Czujnik ciśnienia atmosferycznego – uczenie adaptacyjne
BMW P 1380 Autotest ECU silnika – usterka układu kontroli spalania stukowego Bank 2
BMW P 1411 Usterka pompy doprowadzającej powietrze wylotowe
BMW P 1701 Błąd współczynnika wejścia/wyjścia – usterka magistrali danych CAN
BMW P 172 Elektroniczna jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 1599 Magistrala danych CAN, jednostka sterująca skrzyni biegów – czas oczekiwania
BMW P 3001 Czujnik ciśnienia szyny paliwowej – poziom sygnału niższy niż oczekiwany
BMW P 3091 Ciśnienie szyny paliwowej, kontrola ciśnienia – nieprawidłowa minimalna wartość ciśnienia
BMW P 3337 Kontrola mieszanki – niemożliwy sygnał
BMW U 1152 Bank 2 siłownika przepustnicy – autotest sterowania na żądanie
BMW F32 Zawory wtryskiwaczy
BMW P 0601 Błąd sumy kontrolnej ROM
BMW P 0301 Wykryto brak zapłonu w cylindrze #1
BMW P 1091 Bilans paliwa przed katalizatorem, bank 2 – nieprawidłowa wartość
BMW P 111 D Czujnik masy powietrza (MAF)/(VAF) Bank 2 – Korelacja podgrzewanej sondy lambda
BMW P 1309 Cylinder 9 – przerwa zapłonu (zapłon)
BMW P 1354 Przerwa zapłonu podczas uruchamiania – cylinder 7
BMW P 1638 Sterowanie przepustnicą – tymczasowe zablokowanie przepustnicy Bank 1
BMW P 1694 Test wstępny siłownika przepustnicy Bank 1 – sprężyna powrotna i usterka – test pozycji wyjściowej nie powiódł się
BMW P 1534 Siłownik zmiennych faz rozrządu B Bank 2 – wysokie wejście
BMW P 156 D Niski poziom wejścia linii danych korpusu przepustnicy Bank 1
BMW P 1802 Solenoid zmiany biegów B – wejście niskie
BMW P 1864 Wybór biegu, 5-4 – usterka
BMW P 3230 Monitorowanie czujnika obciążenia – wydajność czujnika ciśnienia
BMW U 1112 Jednostka sterująca skrzyni biegów SMT – brak komunikacji, sygnał redukcji momentu obrotowego
BMW P 0411 Nieprawidłowy przepływ przez układ zasilania powietrzem wtórnym
BMW P 0470 Usterka czujnika ciśnienia spalin
BMW P 0266 Wtryskiwacz cylindra nr 2 – usterka sterownika wtryskiwacza
BMW P 103 D Siłownik zmiennych faz rozrządu, dolot, rząd 2 – stan przegrzania
BMW F77 Czujnik temperatury powietrza dolotowego
BMW P 1228 Czujnik położenia przepustnicy Bank 2 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 1250 Zbyt wysokie ciśnienie powietrza w kolektorze dolotowym
BMW P 1318 Czujnik położenia wałka rozrządu B, rząd 1 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0162 Uszkodzona sonda lambda 3 (Bank 2)
BMW P 1508 Siłownik kontroli prędkości biegu jałowego, cewka otwierająca – obwód otwarty
BMW P 1542 Czujnik położenia pedału przyspieszenia – usterka obwodu
BMW P 1794 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd sumy kontrolnej
BMW P 1817 Dźwignia zmiany biegów/wyboru 0 – wysokie wejście
BMW P 3155 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 3 – niskie wejście
BMW P 3188 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 1 – sygnał magistrali CAN nie został odebrany na czas
BMW P 0358 Usterka obwodu pierwotnego/wtórnego cewki zapłonowej ” H „
BMW F19 Stopień wyjściowy
BMW P0752 Cewka zmiany biegów A zablokowana
BMW P 1007 Błąd kontroli odchylenia obwodu czujnika banku 1 układu zmiennych faz rozrządu
BMW P 1048 Obwód sterujący zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 11 A 2 Czujnik położenia przepustnicy Bank 1 – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 0118 Wysoki poziom czujnika temperatury płynu chłodzącego
BMW P 1605 ECU silnika – żądanie ograniczenia momentu obrotowego
BMW P1440 Wysoki sygnał obwodu sterującego zaworu regulacji oczyszczania
BMW P 1461 Podgrzewana grzałka katalizatora – zbyt niski poziom sygnału
BMW P 174 F Wybór biegu, 5-3 – niemożliwy sygnał
BMW P 0188 Wysoki poziom sygnału czujnika temperatury paliwa „B”
BMW P 311 F Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 4
BMW P 3135 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 9 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 0320 Uszkodzony obwód rozdzielacza zapłonu
BMW U 115 E ECM – brak komunikacji
BMW P0716 Obwód czujnika prędkości wejściowej/turbiny Zakres/wydajność
BMW P0762 Cewka zmiany biegów C zablokowana
BMW P 1208 Pompa próżniowa wspomagania hamulców – obwód otwarty
BMW P 0135 Uszkodzona grzałka sondy lambda 1 (Bank 1)
BMW P 1613 Magistrala danych CAN, kontrola stabilności
BMW P 0147 Uszkodzona grzałka sondy lambda 3 (Bank 1)
BMW P 1472 Jednostka diagnostyczna nieszczelności zbiornika paliwa – błąd systemu
BMW P 175 A Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 0200 Usterka obwodu sterowania wtryskiwacza
BMW P 0212 Usterka obwodu sterującego wtryskiwacza nr 12
BMW P 3140 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, obwód otwarty cylindra 11
BMW P 0332 Niski sygnał czujnika spalania stukowego nr 2
BMW U 1172 Jednostka sterująca zmiennych faz rozrządu – brak komunikacji
BMW P0727 Brak sygnału w obwodzie wejściowym prędkości obrotowej silnika
BMW P0773 Elektryczny elektromagnes zmiany biegów E
BMW P 114 C Bilans paliwa za katalizatorem, bank 2 – nieprawidłowa wartość
BMW P 1184 Podgrzewana sonda lambda 1, bank 1 – brak odpowiedzi
BMW P 138 B Cewka zapłonowa 7 – błąd prądu jonizacji
BMW P 1422 Elektrozawór akumulatora parowania, rząd 2 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 170 C Elektrozawór sterujący ciśnieniem oleju przekładniowego C – usterka
BMW P 1737 Jednostka sterująca skrzyni biegów – błąd wewnętrzny
BMW P 3012 Zbyt wysoka wartość adaptacyjna podgrzewanej sondy lambda 1, bank 1
BMW P 310 A Wysokociśnieniowy Wtrysk Bezpośredni Cylinder 1 Obwód Zwarcie/Wysokie Wejście
BMW P 0235 Usterka obwodu czujnika ciśnienia doładowania turbosprężarki ” A „
BMW F52 Usterka zapłonu – cylinder 5
BMW P0622 Usterka obwodu sterującego pola „F” generatora
BMW P 0312 Wykryto brak zapłonu w cylindrze nr 12
BMW P 10 A 7 Błąd rozładowania banku 1 wtryskiwaczy
BMW P 1128 Czujnik poziomu oleju silnikowego – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1361 Przerwa zapłonu z odcięciem paliwa – cylinder 10
BMW P 1398 Jednostka wykrywania przerw zapłonu (efekt jonowy) Bank 1 – usterka wewnętrzna
BMW P 164 A Przekaźnik systemu zarządzania silnikiem – zbyt niskie napięcie
BMW P 16 A 5 Elektroniczna jednostka sterująca silnika – usterka wewnętrzna, magistrala stopnia wyjściowego
BMW P 157 CT Bank 2 adaptacji przepustnicy – odchylenie sterowania
BMW P 1875 Wysokie wejście wyboru biegów 6-5
BMW P 3022 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 1 – usterka komunikacji
BMW P 323 C Czujnik ciśnienia atmosferycznego – usterka obwodu
BMW U 1136 Siłownik regulacji prędkości biegu jałowego Bank 1 – brak komunikacji
BMW P 0424 Temperatura grzałki katalizatora B1 poniżej dopuszczalnego progu
BMW P 0500 Brak sygnału czujnika prędkości pojazdu
BMW P 0277 Wtryskiwacz cylindra nr 6 – przerwa lub zwarcie do +12 V
BMW P 0105 Usterka czujnika ciśnienia powietrza
BMW P 1106 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym – zbyt niski poziom sygnału, gdy silnik nie pracuje
BMW P 1283 Wadliwe działanie zaworu sterowania powietrzem (dysza rozpylająca powietrze) Bank 1 Obwód
BMW P 1333 Czujnik spalania stukowego 4 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 0176 Czujnik emisji CHx (skład paliwa) jest uszkodzony
BMW P 1670 Sterowanie skrzyni biegów – nieprawidłowy sygnał
BMW P 1519 Kontrola pozycji wałka rozrządu zaworów dolotowych Bank 1 Prawdopodobieństwo
BMW P 154 F Siłownik przepustnicy Bank 1 – błąd resetowania
BMW P 17 E Wybór 8 biegów, 3-4 – błąd zmiany biegów
BMW P 1834 Cewka sterująca ciśnieniem oleju przekładniowego D – sygnał wysoki
BMW P 3160 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – zwarcie
BMW P 3201 Moduł sterujący skrzyni biegów, magistrala danych CAN – usterka wewnętrzna
BMW P0376 TIMING REF (HRS) B ZA DUŻO IMPULSÓW
BMW P 0444 Zawór upustowy EVAP zawsze otwarty
BMW F29 Siłownik biegu jałowego – uzwojenie otwierające
BMW P 1016 Wadliwe działanie banku 1 zaworu sterowania paliwem
BMW P 1055 Wysokie napięcie zasilania silnika zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1
BMW P 107 B Silnik zmiennych faz rozrządu (VVT) – zabezpieczenie przed przeciążeniem – stan przegrzania
BMW P1113 Przełączenie zaworu 2
BMW P 129 E Ciśnienie w kolektorze dolotowym – nieprawidłowa minimalna wartość ciśnienia
BMW P 1344 Przerwa zapłonu podczas uruchamiania – cylinder 2
BMW P 162 C Kontrola przepustnicy – tymczasowe zablokowanie przepustnicy Bank 2
BMW P 1686 Kontrola kontroli trakcji – błąd diagnozy czujnika położenia pedału hamulca
BMW P 152 A Czujnik prędkości pojazdu – prędkość pojazdu zbyt niska w porównaniu z wartością odniesienia
BMW P 155 F Siłownik przepustnicy Bank 2 – błąd ponownego rozruchu
BMW P 17 F 3 Sprzęgło przekładni hydrokinetycznej A/E – kontrola przełożenia
BMW P 1851 Czujnik położenia dźwigni zmiany biegów – niski poziom sygnału wejściowego
BMW P 316 B Temperatura płynu chłodzącego – niskie napięcie sygnału
BMW P 321 D Monitorowanie magistrali danych CAN – usterka
BMW P 0400 Usterka układu recyrkulacji spalin
BMW P 0460 Usterka obwodu czujnika poziomu paliwa
BMW P 0256 Usterka turbiny pompy wtryskowej ” B „
BMW P 102 B Bank 1 układu zmiennych faz rozrządu – usterka czujnika
BMW P 1062 Układ zmiennych faz rozrządu (VVT) Bank 1 – Limp – pozycja wyjściowa – nieosiągnięte pozycje krańcowe
BMW P 121 B Zawór wentylacji skrzyni korbowej, rząd 2 – usterka
BMW P 1238 Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym 2 – wysoki sygnał wejściowy
BMW P 161 F Siłownik przepustnicy Bank 2 – błąd testu sprężyny powrotnej podczas otwierania
BMW P 0160 Brak aktywności wyjścia sondy lambda 2 (Bank 2)
BMW P1484 Otwarta masa zasilania modułu kontroli zmiennego obciążenia (VLCM)
BMW P 1766 Magistrala danych CAN, prędkość obrotowa silnika – usterka obwodu
BMW P1783 Stan nadmiernej temperatury skrzyni biegów
BMW P 0223 Wysoki sygnał czujnika położenia przepustnicy ” B „
BMW P 314 B Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 9 – usterka obwodu
BMW P 3178 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 11 – zwarcie obwodu
BMW P 0343 Wysoki sygnał czujnika wałka rozrządu
BMW P0742 Obwód sprzęgła przemiennika momentu obrotowego zablokowany
BMW P0789 Cewka zmiany biegów/rozrządu przerywana
BMW P 1159 Bilans paliwa Bank 1 Zakres/wydajność
BMW P 1196 Czujnik różnicy ciśnień w kolektorze dolotowym Bank 2 – wysokie wejście
BMW P 1433 Poziom paliwa 2 – usterka magistrali danych CAN
BMW P 1450 Moduł diagnostyki nieszczelności zbiornika paliwa – obwód sterujący zaworu elektromagnetycznego otwarty
BMW P 1717 Skrzynia biegów – błąd przekroczenia limitu czasu
BMW P 1745 Elektrozawór sterujący ciśnieniem oleju przekładniowego E – usterka
BMW P 1772 Prędkość obrotowa wału turbiny / prędkość obrotowa wału korbowego – korelacja sygnałów
BMW P 3115 Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 4 – nieprawidłowy sygnał
BMW P 312 B Wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni, cylinder 5 – usterka obwodu
BMW P 0246 Elektromagnes przepustnicy spalin turbiny ” A ” zawsze zamknięty
BMW P 0561 Napięcie zasilania systemu jest niestabilne
BMW P0706 Obwód czujnika zakresu skrzyni biegów Zakres/wydajność
BMW P 1133 Podgrzewana sonda lambda 1 Bank 2 – Usterka obwodu grzałki
BMW P 1167 Zbyt wysoki sygnał podgrzewanej sondy lambda 1, bank 1
BMW P 136 F Cewka zapłonowa 3 – błąd prądu jonizacji
BMW P1406 Odłączony lub zatkany przewód czujnika różnicowego sprzężenia zwrotnego EGR (DPFE)
BMW P 16 B 6 Autotest elektronicznej jednostki sterującej silnika – monitorowanie kontroli trakcji (ETC)
BMW P 1721 Sygnał magistrali danych CAN – czas oczekiwania
BMW P 158 D Błąd pozycji sterowania siłownika regulacji prędkości biegu jałowego Bank 1
BMW P 1890 Napięcie systemowe (sieć pokładowa) – usterka
BMW P 3033 Niemożliwy sygnał podgrzewanej sondy lambda 1 Bank 2
BMW P 3253 Zawór elektromagnetyczny akumulatora par paliwa, bank 2 – obwód otwarty
BMW U 1148 Bank 2 siłownika regulacji prędkości biegu jałowego – błąd pamięci wewnętrznej sterowania żądaniem
BMW P0523 Wysokie napięcie w obwodzie czujnika ciśnienia oleju silnikowego/przełącznika
BMW P0572 Obwód przełącznika A tempomatu/hamulca

Książka serwisowa BWM z kodami błędów