Ukryte menu BMW e60, e90, e87 - Poradnik

Ukryte menu BMW E60, E90, E87 – Poradnik

BMW E9X (E90, E91, E92, E93), serii 3 produkowanej w latach 2004-2013, to wyjątkowa maszyna, która z pewnością zadowoli każdego kierowcę. Bez względu na to, czy jesteś świeżo upieczonym właścicielem, czy też już od kilku lat cieszysz się tym modelem, mogłeś/aś nie zdawać sobie sprawy, że BMW wprowadziło kilka ukrytych funkcji (m. in. ukryte menu w zegarach), które były dostępne tylko dla serwisantów.

Co oferuje ukryte menu w BMW?

Oto krótki przegląd tych funkcji, z których można korzystać – niektóre z nich są interesujące, a inne mogą okazać się pomocne podczas serwisowania:

 • Możliwość przełączania odczytu jednostek temperatury.
 • Podświetlenie deski rozdzielczej jak choinki – przydatne do wyszukiwania uszkodzonych świateł.
 • Odczyt bieżącej prędkości w formie cyfrowej, co jest przydatne do porównań. Precyzję prędkościomierza można zweryfikować korzystając z zewnętrznego systemu GPS.
 • Diagnostyka poziomu paliwa przez monitorowanie ilości litrów znajdujących się obecnie w zbiorniku.
 • Rzeczywisty numer VIN samochodu – przydatne, podczas zakupu samochodu.

Jak wejść w ukryte menu w BMW (e60, e90, e87)?

Aby mieć dostęp do ukrytego menu musisz:

 • Włączyć zapłon,
 • Nacisnąć i przytrzymać przycisk resetowania licznika przebiegu dziennego/licznika kilometrów przez 10 sekund.

Nawigacja po ukrytym menu OBC

W tym momencie OBC powinien wyświetlać dane w formacie „XX.YY”. np. Jeśli BC wyświetla „01.00”, oznacza to menu główne 01, menu podrzędne 00. Aby przełączać się między menu, należy ponownie użyć przycisku licznika kilometrów:

 • Podczas gdy wyświetlacz wskazuje XX.__ naciskaj przycisk wielokrotnie, aby wybrać opcję menu głównego (XX) po osiągnięciu żądanej opcji menu głównego, poczekaj 2 sekundy, aż wyświetlacz wskaże XX.00, w tym czasie naciśnięcie przycisku spowoduje wybranie menu podrzędnego (YY).
 • Aby powrócić do wyboru menu głównego (XX), naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aż na wyświetlaczu ponownie pojawi się XX.__.
 • Aby opuścić menu ukryte/serwisowe, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 10 sekund.

Odblokowywanie ukrytego menu

Domyślnie dostępne menu główne to 01, 02 i 19. Aby uzyskać dostęp do pozostałych menu, wymagany jest tajny kod, który można znaleźć w menu 01.00.

 • Kod odblokowujący należy obliczyć, dodając do siebie 5 ostatnich cyfr numeru VIN. Powiedzmy, że Twój numer VIN to XX12345, bierzesz ostatnie 5 cyfr (w tym przypadku 12345) i dodajesz je wszystkie, więc 1+2+3+4+5=15. Oznacza to, że kod odblokowujący to 15.
 • Aby wprowadzić kod odblokowujący, przejdź do menu głównego 19 i poczekaj, aż pojawi się pytanie o kod odblokowujący. Teraz naciśnij przycisk, aż zostanie odczytany kod odblokowujący (15 w naszym przykładzie), a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „lock: off”.
 • Teraz dostępne są wszystkie pozycje menu.

Uwaga: Sztuczka polega na tym, aby nie czekać zbyt długo z wprowadzeniem danych wejściowych, jeśli będziesz czekać zbyt długo, urządzenie wyłączy się i powróci do stanu zwykłego odczytu.

Menu Wyświetlacz Tłumaczenie Uwagi
01.00 FGSTNR (Fahrgestellnummer) Numer karoserii Ostatnie 7 cyfr z numeru VIN
01.01 K-Zahl W / T (Kilo-Zahl Wirklich / Tacho) Tacho w tysiącach True/Tacho
01.02 BMWTNR (BMW Teilenummer) BMW Numer części tablicy rozdzielczej
01.03 COD DIA Kod diagnostyczny?
01.04 KI HSTLDATUM (Instrument Kombi Herstellungs donnée) Data produkcji tablicy rozdzielczej
01.05 HW AEI Wersja sprzętowa Pierwsza część to prawdopodobnie rewizja sprzętowa deski rozdzielczej. Nie jest jasne, czym jest druga część (AEI)
01.06 SO Wersja oprogramowania
01.07 KODIERDATEN Kodowanie danych
01.08 CAN Wersja z magistralą Can Bus
02.00 KI ESSAI (Test Instrument Kombi) Test tablicy przyrządów – inaczej test choinki tablicy przyrządów Gdy na wyświetlaczu pojawi się 02.00, kliknij przycisk jeszcze raz, aby rozpocząć test.

Powoduje zaświecenie się wszystkich wskaźników i ustawienie ich na maksimum.

03.00 UNBELEGT Nieużywany W niektórych starszych samochodach (przed E90) menu to zawiera dane serwisowe.
04.00 Verbe-MOM (Verbrauch im Moment) Aktualne zużycie paliwa w l/100 km
04.01 Verbe-MOM (Verbrauch im Moment) Bieżące zużycie paliwa w l/godz.
04.02 D-VERB1 LIT (Durchschnitt Verbrauch im litre?) Średnie – zużycie paliwa w litrach
04.03 D-VERB1 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?) Średni – przebyty dystans
04.04 D-VERB2 LIT (Durchschnitt Verbrauch im litre?) Średnie – zużycie paliwa w litrach
04.05 D-VERB2 WEG (Durchschnitt Verbrauch im Wegstrecke?) Średni – przebyty dystans
05.00 RW-VERBE (Reichweite Verbrauch) Zasięg Zużycia paliwa Służy on do obliczania, ile dalej można przejechać
05.01 RW-MOM (Reichweite im Moment) Szacowany zasięg do opróżnienia zbiornika
06.00 RÉSERVOIR LRS (Tank Liens Rechts Summe) Pozostała ilość paliwa w lewym i prawym zbiorniku paliwa oraz suma (lewy-prawy-suma)
06.01 TANK-ANZ PH Całkowita zawartość zbiornika paliwa
06.02 TANK-OHM LR Surowe wartości rezystancji zwracane przez lewy i prawy czujnik poziomu paliwa.
07.00 KTMP-MOM (Kühlmittel Temperatur im Moment) Bieżąca temperatura płynu chłodzącego
07.01 ATMP-MOM (Außen Temperatur im Moment) Bieżąca temperatura zewnętrzna
07.02 ATMP ADC (Analog Digital Converter Außentemperatur) Surowa wartość temperatury z przetwornika analogowo-cyfrowego
07.03 N-MOT-MOM Bieżące obroty silnika na minutę
07.04 N-VWF-MOM limit obrotów na minutę w samochodach M podczas rozgrzewania silnika (wzrost o 50 obr./min wraz ze wzrostem temperatury)
08.00 V-EFF Bieżąca prędkość
08.01 V-ANZ Prędkość wyświetlana na wskaźniku
08.02 V-SZ Wskaźnik prędkości tempomatu
08.03 DGESCH1 WEG Przebyty dystans 1
08.04 DGESCH1 ZEIT Całkowity czas jazdy 1
08.05 DGESCH2 WEG Przebyty dystans 2
08.06 DGESCH2 ZEIT Całkowity czas jazdy 2
09.00 UB Napięcie
10.00 KM / WOCHE KM / tydzień
10.01 GELB CBS HA
10.02 SC-STATUT
10.03 CBS-MODE
10.04 TAG-ZAEHLER (Tag Zahler) Licznik dzienny
11.00 ZEIT-EINH (Zeit Einheit) Format czasu 12 albo 24
11.01 WEG-EINH (Wegstrecke Einheit) Format odległości KM albo MLS
11.02 TEMP-EINH (Temperatur Einheit) Format temperatury ° C albo ° F
11.03 Verbe-EINH (Verbrauch Einheit) Format zużycia paliwa l/100km, km / l albo mpg
12.00 V-Ankunft (Veranschlagt Ankunft) Szacowany czas do przybycia
12.01 ANK-Zeit (Zeit Ankunft) Przewidywany czas przybycia
13.00 AUDIO Test dźwięku Naciśnij przycisk, aby odtworzyć dźwięki BLINKER, ACC Gong, CCG i DG
14.00 FS-EINTRAEGE (Fehler Speicher Einträge) Wpisy błędów pamięci
14.01 FSP01 (Fehler Speicher Position 01) Błąd pamięci Wpis 01
14.02 FSP02 (Fehler Speicher Position 02) Błąd pamięci Wpis 02
14.03 FSP03 (Fehler Speicher Position 03) Błąd pamięci Wpis 03
14.04 FSP04 (Fehler Speicher Position 04) Błąd pamięci Wpis 04
14.05 FSP05 (Fehler Speicher Position 05) Błąd pamięci Wpis 05
14.06 FSP06 (Fehler Speicher Position 06) Błąd pamięci Wpis 06
14.07 FSP07 (Fehler Speicher Position 07) Błąd pamięci Wpis 07
14.08 FSP08 (Fehler Speicher Position 08) Błąd pamięci Wpis 08
14.09 FSP09 (Fehler Speicher Position 09) Błąd pamięci Wpis 09
14.10 FSP10 (Fehler Speicher Position 10) Wpis błędu pamięci 10
15.00 PORT 00h
15.01 PORT 01h
15.02 PORT 02h
15.03 PORT 03h
15.04 PORT 04h
15.05 05h PORT
15.06 PORT 06h
15.07 PORT 07h
15.08 PORT 08h
15.09 PORT 09h
15.10 PORT 0Ah
15.11 PORT 0Bh
16.00 DIMMRAD CAN Podświetlenie deski rozdzielczej
16.01 PHOTO-ADC Pomiar natężenia oświetlenia dziennego
16.02 DIMM-PWM SZ
16.03 DIMM-PWM DK
17.00 DISP-Heiz Wyświetlacz włączony/wyłączony
17.01 NCT1 NCT2
17.02 KONTR-PWM
18.00 CC-TEST Test kontrolny
19.00 UNLOCK Menu odblokowania
20.00 KORR-VERBR (Korrekturfaktor Verbrauchsanzeige) Współczynnik korygujący – użycie Współczynnik korekcji zużycia paliwa
20.01 1ER KORR 1. korekta Zmiana cyfry „jeden” współczynnika korekcji
20.02 10ER KORR 10. korekta Zmiana cyfry dziesiątek współczynnika korekcji
20.03 100ER KORR 100. korekta Zmiana cyfry „setek” współczynnika korekcji
21.00 RESET? Reset oprogramowania